Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TRAVEL — Wynik w skrócie

Project ID: 296648
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Włochy
Dziedzina: Transport, Środowisko

Nowe metody budowy czystego i ekologicznego wiropłatu

Samolot łączący zwrotność helikoptera oraz szybkość i zasięg konwencjonalnego samolotu umożliwi pasażerom startowanie i lądowanie w miejscach o ograniczonej powierzchni, dzięki wykorzystaniu odchylanych wirników i nieruchomego skrzydła. W ramach pewnej unijnej inicjatywy powstał wirtualny symulator pełnowymiarowego pilotowanego pojazdu i scenariusz kontroli ruchu lotniczego (ATC), stanowiący wsparcie dla tych starań.
Nowe metody budowy czystego i ekologicznego wiropłatu
Mające trafić na rynek w latach 20. tego wieku, pionowzloty dysponują możliwością przelotu na wysokościach porównywalnych ze stałopłatem przy jednoczesnej możliwości startu i lądowania na małych powierzchniach. Ich udane włączenie do głównego nurtu transportu zależy od ograniczenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia ich bezpiecznej integracji z konwencjonalną kontrolą ruchu lotniczego. Ponadto, włączenie to będzie wymagało zaawansowanych narzędzi wsparcia nawigacji i pilotażu, aby piloci nie byli nadmiernie obciążeni wymogiem koncentracji oraz wyznaczonymi zadaniami.

Finansowany ze środków UE projekt badawczy TRAVEL (Tilt rotor ATM integrated validation of environmental low noise procedures) poświęcony był opracowaniu platformy symulacyjnej przeznaczonej do zbadania wszystkich perspektyw, włącznie z projektem samolotu, poziomem hałasu i wymogami dotyczącymi kontroli ruchu lotniczego. Platforma ta obejmuje pełnowymiarowy samolot z odchylanymi wirnikami i symulator kontroli ruchu lotniczego, z którym samolot komunikuje się za pośrednictwem zdalnego połączenia internetowego.

Partnerzy projektu użyli tej platformy symulacyjnej do określenia i sprawdzenia nowych procedur dotyczących cichego pionowzlotu w kontekście podejścia do lądowania, samego lądowania oraz startu. Oceniono wpływ pionowzlotu na operacje kontroli ruchu lotniczego (ATC) oraz przeanalizowano obciążenia robocze ATC i pilotów, świadomość sytuacyjną i akceptację dla procedur dotyczących pionowzlotu. Procedury te ułatwią dostęp wiropłatów do lotnisk, w tym w szczególności największych portów.

Nowe techniki są zgodne z przyszłym europejskim systemem zarządzania ruchem lotniczym (ATM), który musi w sposób bezpieczny i efektywny uwzględniać wszystkie rodzaje samolotów i wiropłatów. Ponadto, system ATM musi wspierać wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej przez cały czas lotu, od czynności przed startem po przybycie na stanowisko docelowe.

Projekt TRAVEL wniósł wkład w realizację celu inicjatywy Czyste niebo, polegającego na opracowaniu i przetestowaniu nowych procedur lotniczych dla helikopterów, jak i pionowzlotów, które ostatecznie przyczynią się do redukcji emisji i hałasu. Dzięki temu europejscy obywatele skorzystają z bezpieczniejszych, bardziej wydajnych i elastycznych opcji transportu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wiropłat, helikopter, pionowzlot, TRAVEL, zarządzanie ruchem lotniczym, kontrola ruchu lotniczego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę