Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Minimalizowanie stronniczości w rozpowszechnianiu informacji

Stronniczość publikacji lub rozpowszechnianych informacji odzwierciedla tendencję ze strony badaczy do składania do publikacji, a ze strony redakcji czasopism do publikowania artykułów na temat badań o solidnych, pozytywnych wynikach. W rezultacie decyzje medyczne podejmowane są na podstawie zniekształconej bazy wiedzy.
Minimalizowanie stronniczości w rozpowszechnianiu informacji
Aby zaradzić temu problemowi powstał finansowany przez UE projekt "Overcome failure to publish negative findings" (OPEN), którego celem jest opracowanie opartych na dowodach zaleceń z naciskiem na zminimalizowanie stronniczości w rozpowszechnianiu informacji.

Pierwsza faza projektu obejmowała systematyczne przeglądy mające na celu identyfikację bieżących dowodów na temat stronniczości w rozpowszechnianiu informacji. To działanie objęło także przegląd piśmiennictwa mający na celu wyjaśnienie terminologii stosowanej do opisu różnych aspektów stronniczości w rozpowszechnianiu informacji.

W drugiej fazie projektu naukowcy rozesłali ankiety wśród różnych grup najważniejszych zainteresowanych stron, aby ocenić ich poziom świadomości istnienia problemu oraz kroki, jakie podjęli oni, by mu zaradzić. Wśród zainteresowanych stron znalazły się agencje, przemysł farmaceutyczny, komitety badań etycznych, instytuty badawcze, naukowcy, rejestry badań próbnych, czasopisma i agencje regulacyjne.

Wyniki ankiety pokazały, że choć wiele zainteresowanych stron dysponuje polityką mającą na celu zapobieganie stronniczości w rozpowszechnianiu informacji, większość ma trudności z jej egzekwowaniem. Przykładowo, 68% agencji finansujących poinformowało o posiadaniu takiej polityki, jednak mniej niż połowa z nich utrzymuje aktywny kontakt z właścicielami patentu. Redaktorzy czasopism podkreślili swoją niechęć, by domagać się rejestracji badań próbnych i preferencję, by publikować badania o pozytywnym rezultacie. Jednak dzięki ankiecie odkryto, że Europejska Agencja Leków (EMA) uruchomia stronę internetową, mającą na celu poprawę przejrzystości.

Po skompilowaniu wyników ankiety, zespół OPEN zorganizował warsztaty, których celem było stworzenie zaleceń. Spośród 70 zaleceń wyłonionych podczas projektu, wspólnie wybrano 47 dopasowanych do najważniejszych grup docelowych, a także cztery zalecenia ogólne. Celem wszystkich zaleceń jest umocnienie polityk, wsparcie ich wdrażania i zwiększenie przejrzystości.

Wyniki te rozpowszechniono za pośrednictwem strony internetowej projektu OPEN, publikacji w czasopismach i prezentacji podczas posiedzeń naukowych. Zwiększając świadomość istnienia tego problemu zespół liczy, że wpłynie to na zmianę praktyk, a w konsekwencji zmniejszy stronniczość w rozpowszechnianiu informacji.

Taki wynik pogłębi wiedzę na temat prób klinicznych, tak aby pozorna skuteczność leku nie była zafałszowana. W rezultacie łatwiej będzie odróżnić leki skuteczne od nieskutecznych i dostrzec, które metody leczenia mogą być szkodliwe. Pacjenci, rzecz jasna, skorzystają z obszerniejszej i obiektywnej bazy wiedzy.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Stronniczość w rozpowszechnianiu informacji, stronniczość publikacji, podejmowanie decyzji medycznych, baza wiedzy, badanie, próba kliniczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę