Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Upowszechnianie danych dotyczących badań nad bezpieczeństwem żywnościowym

Naukowcy zajmujący się bezpieczeństwem żywnościowym zacieśniają współpracę i propagują wyniki swoich badań wśród ogółu społeczeństwa.
Upowszechnianie danych dotyczących badań nad bezpieczeństwem żywnościowym
Niedawne afery pokazują, że światowe łańcuchy dostaw żywności są coraz bardziej złożone i wzajemnie powiązane ponad granicami państwowymi. Jest to poważne ostrzeżenie, że bezpieczeństwo żywnościowe nie może być brane za pewnik. Bezpieczeństwo żywnościowe potrzebuje wspólnych działań w obrębie UE i w szerszym wymiarze globalnym.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu badawczego FOODSEG podjęli się konsolidacji szeroko zakrojonych prac w tej dziedzinie, prowadzonych przez badaczy europejskich.

Opracowują także ogólnounijne strategie i zalecenia dotyczące postępowania z żywnością oraz innych powiązanych dziedzin, takich jak polityki w dziedzinie ochrony konsumenta, badań naukowych, zdrowia i rolnictwa.

W projekcie, który rozpoczął się w 2011 r. i ma potrwać do roku 2014, biorą udział eksperci zajmujący się bezpieczeństwem żywnościowym, współpracujący w ramach serii spotkań, wydarzeń oraz nowej platformy internetowej, promując wyniki swoich prac wśród możliwe najszerszego grona odbiorców. Inicjatywa zacieśnia współpracę w obrębie społeczności naukowej działającej w tej dziedzinie oraz ułatwia prowadzenie wspólnych prac przez specjalistów z NMS i ACC w celu zbudowania szerszej sieci badawczej.

Dzięki propagowaniu zagadnienia, które jest bardzo ważne dla każdego konsumenta w UE, projekt FOODSEG pomoże zadbać o to, by na nasze stoły trafiała wyłącznie bezpieczna żywność.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę