Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ESOF2012 — Wynik w skrócie

Project ID: 320130
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Irlandia

Nauka w sferze publicznej

Euroscience Open Forum (ESOF) to prawdopodobnie największe wydarzenie łączące świat nauki i ogół społeczeństwa. W 2012 r. kolejna odsłona tej konferencji odbyła się przy wsparciu UE w Dublinie (Irlandia).
Nauka w sferze publicznej
Euroscience to ogólnoeuropejska organizacja obywatelska zajmująca się promowanie nauki i technologii, której członkami są przedstawiciele środowisk akademickich, świata polityki i przemysłu oraz zwykli obywatele zainteresowani nauką.

Co dwa lata podczas ESOF gromadzą się zainteresowane strony, aby omówić najnowsze odkrycia naukowe oraz kierunek badań europejskich w różnych dziedzinach. Każda odsłona odbywa się w innym mieście, a zdaniem organizatorów dublińska ESOF 2012 była jak dotąd najbardziej udaną edycją.

W finansowanym ze środków tematu "Nauka w społeczeństwie" siódmego programu ramowego (7PR) UE wydarzeniu wzięło udział ponad 4400 uczestników z 75 krajów. Podczas ESOF 2012 odbyły się 162 sesje z udziałem 660 prelegentów, w tym pięciu laureatów Nagrody Nobla. Omawiali oni najbardziej ekscytujące odkrycia nauki europejskiej, od archeologii po kosmologię.

Uczestnicy analizowali także aktualne i przyszłe badania w UE – w ramach programów 7PR Horyzont 2020 – oraz sposoby na umocnienie, pogłębienie i konsolidację Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). Zgodnie z tradycją ESOF, forum stanowiło ważną platformę dla młodych naukowców, którzy mogli przedstawić swoje prace badawcze oraz podzielić się problemami, jakim muszą stawiać czoło. Młodzi badacze mieli także okazję omówić sposoby rozwijania kariery naukowej.

Warsztaty Science-2-Business poświęcone były jednemu z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoi europejski sektor badawczo-rozwojowy: możliwości przełożenia osiągnięć naukowych na innowacje, poprzez przekształcenie obiecujących wyników badań na rzeczywiste zastosowania i produkty.

ESOF 2012 cieszyło się ogromnym zainteresowaniem nie tylko w całej Europie, ale także w samej Irlandii. Równie popularne okazało się towarzyszące konferencji wydarzenie "Nauka w mieście".

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę