Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HESPE — Wynik w skrócie

Project ID: 263086
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Włochy

Analiza danych dotyczących rozbłysków słonecznych

Rozbłyski słoneczne to fascynujące i ważne zjawisko kosmiczne, które przykuwa uwagę całej rzeszy naukowców. W ramach współpracy europejskiej podjęto się opracowania innowacyjnej struktury obliczeniowej, dzięki której astrofizycy będą mogli najefektywniej wykorzystać te dane.
Analiza danych dotyczących rozbłysków słonecznych
Promieniowanie generowane przez rozbłyski słoneczne może mieć duży wpływ na to, co dzieje się na Ziemi, m. in. może powodować poważne zakłócenia systemów komunikacyjnych. Astrofizycy, korzystając z promieniowania X, mogą obserwować przyspieszanie i transport wysoce energetycznych cząsteczek w rozbłyskach słonecznych. Obserwacje te generują potężną ilość danych.

Zespół finansowanego ze środków siódmego programu ramowego (7PR), w ramach tematu Przestrzeń kosmiczna, projektu HESPE ("High energy solar physics data in Europe") szuka sposobu na wprowadzenie tych informacji do głównego nurtu i udostępnienie ich naukowcom z całej UE. Członkowie projektu opracowują i wdrażają najnowocześniejsze metody obliczeniowe, dzięki którym naukowcy będą mogli prowadzić analizy danych w zakresie rozbłysków słonecznych, wzbogacając oryginalną i ambitną dziedzinę, jaką jest heliofizyka.

Korpus obliczeniowy projektu HESPE zawiera algorytmy numeryczne dla potrzeb dopasowania widmowego i inwersji, rekonstrukcji obrazu, detekcji krawędzi, segmentacji obrazu i innych działań. System obejmuje także produkty optymalizacji danych, które współdziałają ze standardowym oprogramowaniem analizy danych.

Wraz ze zbliżającą się finalizacją projektu, partnerzy skupiają uwagę na syntezie symulowanych widoczności zarejestrowanych przez spektrometr rentgenowski (STIX).

Projekt HESPE udostępni naukowcom ogólny paradygmat umożliwiający wybór i klasyfikację rozbłysków słonecznych, a także tworzenie realistycznych modeli obliczeniowych i symulacji, wśród innych wynalazków w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę