Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OSS2015 — Wynik w skrócie

Project ID: 282723
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Francja

Nowe narzędzia i produkty umożliwiają skuteczniejsze monitorowanie oceanów

Techniki obserwacji Ziemi (EO) stosowane są do monitorowania mórz i oceanów w różnych zakątkach Europy. Pewna unijna inicjatywa pomogła w udoskonaleniu dostępnych narzędzi i wykorzystaniu ich w ogólnoeuropejskich rozwiązaniach z zakresu monitorowania i prognozowania.
Nowe narzędzia i produkty umożliwiają skuteczniejsze monitorowanie oceanów
Unijna inicjatywa Copernicus (dawniej Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa, GMES) ma na celu budowę autonomicznego europejskiego systemu obserwacji Ziemi. W sektorze morskim pierwszy etap GMES obejmował głównie serwisy "oddolne". Wśród nich można wymienić inicjatywę MyOcean, mającą przygotować zintegrowany ogólnoeuropejski system monitorowania i prognozowania oceanicznego.

Finansowany ze środków UE projekt OSS2015 (Ocean strategic services beyond 2015) poświęcony był problemowi ograniczeń utrudniających szersze wdrożenie rozwiązań MyOcean w celu wsparcia rozwoju serwisu monitorowania obszarów morskich po roku 2015.

Partnerzy projektu opracowali metodologię umożliwiającą optymalne wykorzystanie flot obserwacyjnych na morzach jako uzupełnienie EO. Zidentyfikowano czynniki kluczowe dla ekosystemów morskich, aby uzyskać parametry biochemiczne. Pomoże to w dokładniejszym zbadaniu i prognozowaniu reakcji ekosystemów morskich na zmiany wywołane działalnością człowieka. Tym samym rozwiązanie to będzie korzystne dla realizacji europejskich polityk w zakresie zmiany klimatu oraz ochrony i eksploatacji środowiska morskiego.

Zespół OSS2015 stworzył szereg nowatorskich produktów biogeochemicznych, pozwalających na uzyskanie obrazu aktualnego stanu ekosystemów morskich i monitorowanie klimatu na całym globie. Uruchomiono wspólną platformę badawczą posiadającą funkcje dostępu zdalnego i umożliwiającą tworzenie na żądanie indywidualnie dostosowanych produktów EO dla naukowców. Udostępnia ona także narzędzia do walidacji, indywidualną przestrzeń dyskową i narzędzia do wymiany danych.

Efektem projektu jest przygotowanie zaleceń na temat serwisu zielonych obszarów morskich Copernicus, do uwzględnienia w kolejnej fazie pracy usług monitorowania środowiska morskiego Copernicus.

Projekt OSS2015 przyczynił się podniesienia jakości i przydatności produktów MyOcean oraz do rozwoju zintegrowanych sieci obserwacji mórz.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obserwacja Ziemi, Copernicus, MyOcean, monitorowanie oceanu, OSS2015
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę