Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kolektory słoneczne na bazie polimerów

Ciepło słoneczne zwykle udaje się pozyskać za sprawą systemów na bazie metalu. Naukowcy wspierani ze środków UE stworzyli polimerowe solarne koncepcje termiczne, aby zaspokoić zapotrzebowanie budynku na ciepło przy znacznie obniżonych kosztach.
Kolektory słoneczne na bazie polimerów
Celem projektu SCOOP (Solar Collectors made of Polymers) było dostarczenie materiałów oraz konstrukcji technicznych i koncepcji systemu, które umożliwią wykorzystanie polimerów w solarnych systemach termicznych. Obejmowało to stworzenie nowatorskich surowców i polimerycznych systemów termosyfonu. Wymagało również zgodności z powszechnie stosowanymi, opłacalnymi i wielkoobjętościowymi technikami przetwarzania, takimi jak formowanie wtryskowe i wytłaczanie.

Analiza rynkowa wskazała na zwiększenie zastosowania słonecznej energii termicznej w Australii, Europie Południowej i Stanach Zjednoczonych, a także na wschodzących rynkach, tj. w Afryce, Brazylii, Indiach, Indonezji i Meksyku. W rezultacie naukowcy opracowali szereg różnych koncepcji systemowych, poprzez przeprowadzenie obszernej analizy teoretycznej, w tym budowy modelu, symulacji i optymalizacji. Przeprowadzono eksperymentalne testy komponentów i systemów w celu porównania i zidentyfikowania najlepszych kandydatów, a także wykonano analizę cyklu życia, by zapewnić pozytywne skutki ekologiczne kolektorów.

Konsorcjum skupiło się przede wszystkim na zwiększeniu trwałości materiałów polimerycznych w wyższych temperaturach i w wyniku wystawienia na działanie warunków atmosferycznych. Względem nowych materiałów i komponentów przyjęto metodologie prognozowania trwałości użytkowej materiałów solarnych, uwzględniając warunki pracy w systemach zaprojektowanych przez partnerów projektu. Przyspieszone testy wewnętrzne zostały przeprowadzone i poddane walidacji drogą testów polegających na wystawieniu na działanie czynników zewnętrznych, a tymczasem opracowano bardzo czułe, nieniszczące testy umożliwiające prowadzenie rzetelnej analizy rozkładu.

Partnerzy projektu ocenili główne wymagania w zakresie włączenia polimerycznych solarnych systemów termicznych do konstrukcji budynków. Zamontowali także prototypowe kolektory zintegrowanych z budynkami systemów pompowych i termosyfonowych przy użyciu komponentów opracowanych w ramach projektu SCOOP. Ponadto badacze zidentyfikowali ewentualne przeszkody dotyczące zastosowania obecnych standardów wydajności względem polimerycznych kolektorów lub systemów.

Korzystając z tanich, wysokoprzepustowych technologii przetwarzania tworzyw sztucznych, zespół SCOOP udostępni nowatorskie solarne systemy termiczne na bazie polimerów, przy znacznie niższych kosztach w porównaniu do systemów na bazie metalu. Przykładowo obniżona masa polimerów w stosunku do metalu zapewni niższe koszty transportu i obsługi, natomiast elastyczność w zakresie kształtu i rozmiaru zwiększy atrakcyjność architektoniczną. Ponadto powszechna komercjalizacja solarnych systemów termicznych dla potrzeb rozwijającego się rynku budowlanego przyniesie korzyści zarówno gospodarce UE, jak i środowisku.

Powiązane informacje

Tematy

Energy Saving

Słowa kluczowe

Polimery, solarny system termiczny, termosyfon, formowanie wtryskowe, wytłaczanie, analiza cyklu życia, testy nieniszczące
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę