Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poprawa modeli zmiany klimatu w regionie Morza Śródziemnego

Sieci serwisów klimatycznych mają decydujące znaczenie na poziomie lokalnym i regionalnym w dostarczaniu informacji decydentom, przedstawicielom przemysłu i badaczom. Nowy projekt wykorzystuje podejście systemowe do stworzenia serwisu klimatycznego dla regionu Morza Śródziemnego.
Poprawa modeli zmiany klimatu w regionie Morza Śródziemnego
Region śródziemnomorski jest powszechnie uznawany za narażony na negatywne skutki globalnego ocieplenia. Dlatego też ważne jest, by pracować nad jakością serwisów danych dotyczących zmiany klimatu w tym obszarze, zwłaszcza w kwestii komunikowania odpowiednich informacji we właściwym czasie.

Projekt CLIM-RUN ("Climate local information in the Mediterranean region: Responding to user needs") to finansowana ze środków UE inicjatywa, której założeniem jest rozwiązanie tych kwestii. Projekt angażuje zainteresowane strony w proces tworzenia modeli zmiany klimatu, by zagwarantować, że spełniają one ich potrzeby.

Aby dostarczyć branży i decydentom najbardziej przydatnych danych, zespół projektu CLIM-RUN konsultował się z zainteresowanymi stronami w sprawie ich potrzeb, zwłaszcza w sektorach energii i turystyki. Modele zmiany klimatu zostały następnie opracowane lub zmodyfikowane z uwzględnieniem tych potrzeb. Modele te z powodzeniem testowano w ramach kilku badań przypadku w regionie śródziemnomorskim.

Zespół CLIM-RUN zapewni także szkolenie dla badaczy pracujących na płaszczyźnie między wynikami w zakresie modelowania klimatu a zastosowaniem wygenerowanych danych. Członkowie projektu będą się głównie skupiali na komunikowaniu wyników CLIM-RUN zainteresowanym stronom.

Zespół CLIM-RUN pracuje nad poprawą komunikowania danych dotyczących zmiany klimatu między naukowcami a środowiskiem branżowym. Metody opracowane w ramach projektu zostaną ostatecznie wdrożone, aby stworzyć sieć serwisów dotyczących zmiany klimatu dla regionu Morza Śródziemnego. Pomyślne rezultaty mogą również oznaczać stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci klimatycznej w przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę