Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NOVEMOR — Wynik w skrócie

Project ID: 285395
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Portugalia

Nowe obiecujące koncepcje w zakresie bardziej wydajnego transportu powietrznego

W ramach unijnej inicjatywy rozwinięto technologię skrzydeł samolotowych. Narzędzia do modelowania i projektowania oraz nowe konfiguracje i testy w tunelu aerodynamicznym mają szansę przyspieszyć komercjalizację bardziej ekologicznego samolotu.
Nowe obiecujące koncepcje w zakresie bardziej wydajnego transportu powietrznego
Nowe konstrukcje skrzydeł zmniejszające opór powietrza nie tylko zapewniają powierzchnię nośną, lecz także zmniejszają zużycie paliwa i związane z nim koszty i emisje. W tym kontekście, uczestnicy projektu NOVEMOR (Novel air vehicles configurations: From fluttering wings to morphing flight), finansowanego ze środków UE, postanowili zwiększyć wydajność transportu lotniczego poprzez zbadanie nowej konfiguracji skrzydeł łączonych i zastosowanie skrzydeł zmieniających kształt.

Partnerzy projektu przeanalizowali zalety oraz możliwości zastosowania technologii zmiany kształtu w samolotach. Zaproponowali rozwiązania dotyczące skrzydeł ze zmianą kształtu, takie jak strategie w zakresie rozpiętości i wygięcia oraz końcówki skrzydła, zwiększające siłę nośną i zdolności manewrowe. Opracowano narzędzia komputerowe do projektowania koncepcji i mechanizmów zmiany kształtu.

Zdefiniowano wzorcowy samolot, mający służyć za punkt wyjścia do oceny potencjalnego zwiększenia wydajności przez urządzenia zmiany kształtu oraz konfigurację skrzydła łączonego. Mechanizmy i koncepcje zmiany kształtu zastosowano następnie do nowo opracowanych konfiguracji samolotu.

Zespół przeanalizował stabilność, mechanikę lotu i osiągi aerodynamiczne wszystkich koncepcji zastosowanych do regionalnego samolotu odrzutowego i samolotu ze skrzydłem łączonym. Nie stwierdzono żadnych problemów. Koncepcje zmiany kształtu i konfiguracja skrzydła łączonego przeszły pomyślnie testy w tunelu aerodynamicznym.

Ogólne zalety tych koncepcji oceniono z uwzględnieniem elementów, takich jak zmiany masy oraz siła nośna i opór.

Wyniki projektu NOVEMOR powinny znacząco zmniejszyć koszty projektowania, budowy i eksploatacji samolotów oraz emisję spalin. Co równie ważne, pomogą one UE zdobyć pozycję lidera w zakresie wydajnego i przyjaznego dla środowiska transportu powietrznego.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Koncepcje skrzydła, transport powietrzny, samolot, zmiana kształtu, skrzydło łączone
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę