Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Doskonalenie metod badawczych w zakresie bezpieczeństwa transportu

Bieżące europejskie inicjatywy i projekty w zakresie bezpieczeństwa różnych środków transportu są podzielone. W ramach finansowanej przez UE inicjatywy skupiono się tym problemie, analizując potencjalne synergie, które mogłyby przynieść korzyści więcej niż jednej formie transportu.
Doskonalenie metod badawczych w zakresie bezpieczeństwa transportu
Bezpieczeństwo jest bardzo ważnym elementem europejskiego sektora transportowego, jednak wciąż jeszcze ma miejsce wiele niepotrzebnych wypadków, które zobowiązują UE do wszelkich możliwych usprawnień w zakresie norm dotyczących bezpieczeństwa transportu.

W finansowanym przez UE projekcie "Exploiting safety results across transportation modes" (EXCROSS) przystąpiono do usprawnienia wymian i synergii między inicjatywami w zakresie badań nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i morskiego.

Projekt EXCROSS w pierwszej kolejności określił wspólną dla wszystkich środków transportu definicję zasad bezpieczeństwa i zidentyfikował główne zainteresowane strony potrzebne w realizacji tej wizji. Zgromadził i przeanalizował przeprowadzone dotychczas inicjatywy badawcze dotyczące aspektów bezpieczeństwa i udostępnił ich rezultaty zainteresowanym stronom.

Wcześniejsze finansowane przez UE projekty związane z bezpieczeństwem transportu uszeregowano i stworzono bazę nadającej się do przekazania wiedzy, aby podnieść poziom bezpieczeństwa w sektorze transportowym.

Dokonując oceny fragmentaryzacji w zakresie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa różnych środków transportu, przyjrzano się określonym możliwościom krzyżowego powielania oraz istniejącym synergiom, które można by rozszerzyć.

Członkowie projektu zidentyfikowali siedem tematów, które były wspólne dla wszystkich czterech rodzajów transportu, i wytypowali te, które zapowiadały najlepsze wyniki w przypadku krzyżowego powielenia. Dotyczyły one rozmaitych zagadnień, po certyfikacji i niebezpiecznych towarów po ocenę i zwiększanie bezpieczeństwa. W odniesieniu do każdego z zagadnień zarysowano potencjalne synergie i możliwości krzyżowego powielenia między różnymi rodzajami transportu, a także zidentyfikowano wspólne luki badawcze.

Zaproponowano przyszłe działania w każdym z siedmiu zagadnień. Obejmują one wskazówki dotyczące długofalowych badań, wspólne kształtowanie polityki oraz krótkoterminowe wykorzystanie najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa dotyczących całej branży.

Partnerzy podjęli współpracę w podstawowych dziedzinach, aby opracować zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, wytyczne i priorytety na rzecz dokładniejszego zbadania bezpieczeństwa.

Wyniki projektu EXCROSS pomogą w realizacji ulepszonych, opłacalnych i zoptymalizowanych badań w dziedzinie bezpieczeństwa wszelkich rodzajów transportu. W nadchodzących latach wzrośnie poziom bezpieczeństwa podróżnych przemieszczających się drogą lądową, powietrzną i morską.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo transportu, wypadki, transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę