Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Połączenie nauki z wiedzą tradycyjną poprawi zdrowie mieszkańców Afryki

Dzięki tworzeniu sieci i nawiązywaniu współpracy na rzecz badania i kontrolowania produktów medycyny tradycyjnej możliwa będzie poprawa stanu zdrowia mieszkańców Afryki.
Połączenie nauki z wiedzą tradycyjną poprawi zdrowie mieszkańców Afryki
W większości krajów afrykańskich, w których dostępność zachodnich leków jest ograniczona, do leczenia schorzeń wciąż wykorzystywane są tradycyjne ziołowe produkty lecznicze. Jednak wiele spośród tych produktów nigdy nie przeszło testów kontroli jakości.

Celem finansowanego przez UE projektu MUTHI (Multi-disciplinary university traditional health initiative: building sustainable research capacity on plants for better public health in Africa) było zwiększenie możliwości prowadzenia zrównoważonych badań w dziedzinie zdrowia oraz zbudowanie sieci współpracy między Afryką a Europą. Umożliwiono też partnerom afrykańskim wdrożenie metod badawczych, które mogą wpłynąć na poprawę tradycyjnych produktów leczniczych. Dzięki temu mieli oni możliwość przeprowadzenia oceny klinicznej i rejestracji produktów leczniczych, które są stosowane w leczeniu chorób w krajach afrykańskich.

Zespół projektu MUTHI wykorzystał udokumentowaną wiedzę z zakresu użytkowania roślin medycznych i nawiązał partnerstwo z tradycyjnymi afrykańskimi medykami w celu wymiany, oceny i scalenia nowych informacji. Przeprowadzono już warsztaty, w ramach których przeszkolono wszystkich uczestników z afrykańskich krajów partnerskich, w tym z Ugandy i RPA (Cape Town). Szkolenia dotyczyły przede wszystkim etnofarmakologii, entobotaniki, oznaczeń biologicznych, pisania protokołów badań klinicznych i praktycznego zastosowania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej. Opracowano pakiet e-learningowy, z którego skorzystało już 400 osób (dane z grudnia 2013 roku). Naukowcy przeszli też szkolenia w Bergen i Oslo, które były kontynuowane w innych europejskich laboratoriach oraz w odpowiadających im partnerskich laboratoriach w Afryce.

Programy szkoleniowe projektu MUTHI pomogą zagwarantować kontrolę jakości tradycyjnych produktów leczniczych poprzez testy chemiczne i biologiczne. Wyizolowano i dokładnie zbadano związki uzyskane z wybranych roślin. Szkolenia w ramach projektu MUTHI i kontrolowana produkcja leków na bazie medycyny tradycyjnej przyczynią się do poprawy zdrowia w Afryce dzięki zmniejszeniu kosztów i zwiększeniu dostępności leczenia na terenach rolniczych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Afryka, medycyna tradycyjna, badania, rośliny lecznicze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę