Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ulepszenie, ograniczenie i zastąpienie badań na naczelnych

Naczelne inne niż ludzie (NHP) mają wysoki poziom zdolności czuciowych i poznawczych. Co za tym idzie, na całym świecie panuje przekonanie, że zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi w badaniach biomedycznych, eksperymenty na naczelnych dozwolone są tylko jeśli nie ma innych możliwości.
Ulepszenie, ograniczenie i zastąpienie badań na naczelnych
Finansowana przez UE sieć EUPRIM-NET II (European primate network: Advancing 3Rs and international standards in biological and biomedical research) skupia europejskie ośrodki naczelnych i ma na celu wprowadzanie międzynarodowych standardów w badaniach biologicznych i biomedycznych. Sieć ta działa na rzecz ulepszania, ograniczenia i zastępowania badań na NHP.

Nowa dyrektywa UE, dotycząca ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, stanowi jednocześnie plan działalności EUPRIM-NET. Na przykład artykuł 28 tej dyrektywy zakłada, że "personel będzie odpowiednio wykształcony, wyszkolony i kompetentny".

Przeprowadzono kursy dla pracowników na wszystkich poziomach, od weterynarzy do opiekunów zwierząt. Dotyczyły one nieinwazyjnego obrazowania, szkolenia zwierząt, ogólnej biologii naczelnych, ich zachowań, chorób oraz gromadzenia danych w biobankach. Serie wykładów są teraz dostępne w siedmiu językach europejskich. Pierwszy, specyficzny względem zwierząt laboratoryjnych będących NHP, kurs naukowy stworzono zgodnie z wytycznymi Federacji Europejskich Towarzystw Naukowych zajmujących się Zwierzętami Laboratoryjnymi z 2014 roku.

Stworzone narzędzia do ochrony zdrowia naczelnych obejmują szybkie wykrywanie głównych bakterii jelitowych oraz określanie odpowiedzi immunologicznych. Ponownie należy podkreślić, że najważniejsze są szkolenia i dlatego przeprowadzono standaryzowane wykłady dotyczące psychicznego dobrostanu zwierząt. Były to: "Radzenie sobie z zachowaniami zwierząt" oraz "Szkolenie z zakresu pozytywnego wzmocnienia", które obecnie dostępne są w sześciu językach europejskich.

Następnie skupiono się na monitorowaniu zdrowia i telemetrii z użyciem bezprzewodowych rejestratorów danych fizjologicznych, wymagających rzadszej obsługi i kontroli. W połączeniu z systemami testów behawioralnych, umożliwi to zintegrowane i zautomatyzowane zbieranie danych.

Badacze stworzyli również technologie in vitro w celu zastąpienia badań na NHP. Metody rozproszonych kultur komórkowych mikrogleju układu nerwowego i astrocytów oraz nowego, bazującego na komórkach macierzystych protokołu kultur komórek nerwowych, zwiększyły produkcję komórek do badań. Są również tworzone nowe oznaczenia do badań chorób prionowych, takich jak bydlęce gąbczaste zwyrodnienie mózgu, jak również do prac nad szczepionką na AIDS.

Gromadzenie danych w biobankach to inna metoda zmniejszenia liczby zwierząt w eksperymentach, a biobank EUPRIM-Net udostępnił materiały dotyczące naczelnych różnych gatunków niebędących ludźmi.

W przewidywalnej przyszłości nie będzie możliwości całkowitej rezygnacji z biomedycznych badań na naczelnych. Prace EUPRIM-NET pomogą zapewnić, że zwierzęta będą narażane na najmniejsze możliwe cierpienie i eksperymenty są prowadzone z dbałością o etykę.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ulepszenie, ograniczenie i zastąpienie, naczelne, badania biomedyczne, standardy etyczne, technologie in vitro
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę