Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepszy nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Lepszy nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Lepszy nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Projekt "Optimizing drug safety monitoring to enhance patient safety and achieve better health outcomes" (MONITORING MEDICINES) powstał po to, by zgłębić przyczyny leżące u podstaw niepożądanych reakcji na lek. Miał także na celu zmniejszenie liczby zgonów wśród pacjentów oraz negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z niewykrytych problemów związanych z bezpieczeństwem leku.

W tym 4-letnim projekcie udział wzięło konsorcjum 11 partnerów z Afryki, Azji i Europy. W tym czasie partnerzy koordynowali działania wszystkich zainteresowanych stron i zachęcali do większego zaangażowania. W wyniku uzyskano innowacyjne rozwiązania, których w przeciwnym razie by nie odkryto.

Projekt skupił się na czterech zagadnieniach: wspieraniu pacjentów i wzmacnianiu ich pozycji w odniesieniu do zgłaszania problemów o podłożu medycznym; umacnianiu roli ośrodków nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii; lepszym wykorzystaniu dostępnych danych; doskonaleniu systemów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii poprzez opracowanie dodatkowych metod gromadzenia danych.

Uczestnikom projektu udało się zrealizować wiele ze swoich początkowych założeń. Zespół opracował podręcznik, opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), na temat ustanawiania systemów zgłaszania reakcji niepożądanych przez konsumentów. Ponadto opracowano i wdrożono praktyczne narzędzia do raportowania internetowego.

Aby zwiększyć skuteczność bieżących działań nadzorczych nad bezpieczeństwem farmakoterapii, powstały wytyczne dotyczące wykrywania i analizowania błędów w leczeniu oraz zapobiegania im. Następnie projekt MONITORING MEDICINES zachęcił krajowe ośrodki nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii do wykorzystania zgromadzonych informacji i pogłębienia wiedzy o zdarzeniach niepożądanych. Jeden z aspektów tej pracy obejmował opracowanie metod identyfikacji produktów, które nie spełniają norm.

Innym celem było pomóc pracownikom służby zdrowia i opinii publicznej w uzyskiwaniu informacji na temat reakcji niepożądanych związanych z leczeniem HIV/AIDS. Poprzez wprowadzenie do wspólnej bazy pochodzących z różnych źródeł danych dotyczących reakcji niepożądanych związanych z HIV, zespół zdołał opracować narzędzia do oceniania ryzyka wystąpienia takich reakcji u poszczególnych pacjentów. W projekcie stworzono także metody wykrywania problemów związanych z lekami przeciwmalarycznymi i przeciwgruźliczymi.

Projekt MONITORING MEDICINES położył podwaliny pod dalsze działania w tej dziedzinie. Na podstawie tych odkryć możliwe jest wdrożenie dodatkowych badań i technologii najlepszych praktyk na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, reakcja niepożądana, wzmocnienie pozycji pacjentów, bezpieczeństwo pacjentów, wpływ na zdrowie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę