Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Szybka diagnoza posocznicy

Posocznica, inaczej sepsa, jest przyczyną 135 000 zgonów rocznie w Europie a przyspieszenie diagnozy zwiększyłoby szansę chorych na przeżycie. Technologia pozyskiwania patogenów z krwi pełnej z użyciem fal ultradźwiękowych i fotoluminescencyjnej detekcji DNA pomoże urzeczywistnić ten cel.
Szybka diagnoza posocznicy
Obecne metody rozpoznawania posocznicy polegają na posiewie krwi pacjenta, identyfikacji uzyskanych bakterii i badaniu antybiotykooporności, co może zająć nawet kilka dni. Szybka identyfikacja wywołujących posocznicę bakterii pozwoliłaby uratować życie zakażonych pacjentów.

Finansowany przez UE projekt ACUSEP miał na celu udowodnienie skuteczności nowej metody rozpoznawania posocznicy polegającej na wykrywaniu bardzo niewielkich ilości bakterii we krwi w ciągu kilku godzin. W projekcie ACUSEP prowadzono prace nad jednorazowym, gotowym do użycia wkładzie do szybkiej analizy wywołujących posocznicę mikroorganizmów bezpośrednio z próbek krwi.

Naukowcy skorzystali z metod mikrocieczowych i akustoforezy, aby uzyskać bakterie z małej próbki przy użyciu fal ultradźwiękowych. Następnie bakterie i ich geny oporności na antybiotyki identyfikuje się techniką PCR.

System detekcji składa się z kilku elementów, opracowanych przez uczestników projektu. Urządzenie do akustoforezy, służące do oddzielania od krwi i wzbogacania próbki bakterii, okazało się skuteczne w przypadku próbek krwi zawierających bakterie. Innowacyjne metody wyznakowania luminescencyjnymi lantanowcami pozwoliły wykryć DNA bakteryjne w reakcji PCR. Oznaczenie z użyciem sondy oligonukleotydowej w fazie stałej umożliwiło jednorodne, wielowymiarowe wykrywanie produktów reakcji PCR. Czułe oznaczenia na bazie PCR pozwoliły wykryć i zidentyfikować pięć bakterii najczęściej wywołujących posocznicę oraz szereg genów oporności na antybiotyki.

Zintegrowany układ oznaczeń na bazie PCR na chipach z suchymi odczynnikami umożliwił automatyzację reakcji PCR. W projekcie stworzono i przetestowano z powodzeniem cztery prototypy takiego zintegrowanego systemu. Najlepszy prototyp przeszedł następnie badanie kliniczne i porównano jego zastosowanie z tradycyjnymi metodami rozpoznawania posocznicy. Prototyp urządzenia ACUSEP pozwalał wykryć bakterie we krwi pacjenta w ciągu dwóch godzin. Wyniki potwierdzano następnie prowadząc posiew krwi.

System ACUSEP ma ogromny potencjał. Jeśli zostanie udoskonalony i wprowadzony na rynek, może stać się istotnym narzędziem w opiece szpitalnej nad pacjentami, u których podejrzewa się posocznicę. Szybka identyfikacja bakterii wywołujących posocznicę i ryzyka oporności na antybiotyki zmniejszy chorobowość i śmiertelność pacjentów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Szybka diagnoza, posocznica, krew pełna, fale ultradźwiękowe, akustoforeza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę