Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza opieka okołoporodowa i opieka zdrowotna dla matek w Afryce

Kształcenie i szkolenie pracowników służby zdrowia to klucz do lepszej opieki zdrowotnej dla matek i niemowląt w Afryce. Państwa UE i Afryki podjęły wspólne działania na rzecz ograniczenia śmiertelności i chorobowości matek i noworodków w Afryce Subsaharyjskiej.
Lepsza opieka okołoporodowa i opieka zdrowotna dla matek w Afryce
Projekt ETATMBA (Enhancing Human Resources and Use of Appropriate Training for Maternal and Perinatal Survival In Sub-Saharan Africa) został ustanowiony w celu poprawy opieki zdrowotnej i położniczej oraz szkoleń dotyczących głównych czynników śmiertelności okołoporodowej. Budowanie umiejętności klinicznych w dziedzinie położnictwa i neonatologii poprzez szkolenie podczas pracy zapewnia większą skuteczność i bezpieczeństwo wymiany zadań w stanach nagłych w ramach opieki nad matką i dzieckiem w oddalonych obszarach rolniczych Malawi i Tanzanii.

Szkolenia koncentrowały się na poprawie jakości usług poprzez stosowanie wytycznych i schematów klinicznych, usystematyzowanie kształcenia i innowacyjne wykorzystanie warsztatów z zarządzania dla pracowników klinicznych innych niż lekarze. Celem było zagwarantowanie, że lepsza jakość usług medycznych utrzyma się po zakończeniu projektu. Pomoc dla pracowników klinicznych innych niż lekarze koncentrowała się na zaawansowanych szkoleniach z zarządzania, a uzyskaną wiedzę mogli oni przekazać dalej innym pracownikom medycznym w danym regionie. Podstawą tego procesu była pomoc mentorska świadczona przez miejscowych i zagranicznych lekarzy.

Przeszkolono łącznie 100 pracowników w dziedzinie opieki położniczej i pielęgnacji noworodków, umiejętności przywódczych i poprawy jakości usług klinicznych: 46 ukończyło pełne, akredytowane studia licencjackie w dziedzinie położnictwa i zarządzania w Malawi a 54 ukończyło 6-miesięczny kurs w Tanzanii. Projekt objął ocenę jakościową i ilościową, która wykazała korzyści dla opieki zdrowotnej w Afryce Subsaharyjskiej wynikające z zaawansowanych szkoleń dla pracowników klinicznych innych niż lekarze.

Projekt ETATMBA wyróżnia się na tle podobnych inicjatyw tym, że uwzględniono w nim kursy z zakresu zarządzania. Pomogły one w rozwijaniu potencjału i poprawie jakości usług, ponadto okazały się kluczowe dla realizacji projektu w obu krajach. Treść modułów studiów licencjackich i materiały szkoleniowe są dostępne za darmo dla szkoleniowców w krajach o niskich zarobkach i można je pobrać ze strony online.

Krajowe wytyczne zostały zrewidowane przy bliskiej współpracy z Ministerstwem Zdrowia w Malawi oraz Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej w Tanzanii. Koncentrowano się nie tyle na utworzeniu nowych wytycznych, co na internalizacji, wdrożeniu i przyswojeniu istniejących przepisów przez zespoły pracowników służby zdrowia, jako podstawowego aspektu praktyki klinicznej. Istotność wdrażania i stosowania najlepszych praktyk była jednym z podstawowych zagadnień w szkoleniach dla pracowników klinicznych innych niż lekarze, a kursy dostosowano do potrzeb i możliwości każdego z krajów.

Projekt ETATMBA przyczynił się do poprawy zdrowia matki i dziecka w Afryce Subsaharyjskiej poprzez szkolenia, lepsze wytyczne kliniczne oraz angażowanie stron zainteresowanych i władz. Wyniki projektu, w tym przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych, mogą zostać wykorzystane do udoskonalania praktyki pracowników klinicznych niebędących lekarzami i utrzymywania wysokiej jakości usług medycznych dla matek i niemowląt w Afryce.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Matki, okołoporodowy, opieka zdrowotna, Afryka, pracownik kliniczny inny niż lekarz, asystenci medyczni
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę