Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ICRES — Wynik w skrócie

Project ID: 261202
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Zintegrowane badania choroby Chikungunya

Uczestnicy europejskiego badania skoncentrowali się na przenoszonym przez komary wirusie gorączki Chikungunya oraz mechanizmach napadów wyniszczającego bólu stawów i gorączki. Aby zapobiegać epidemii choroby i zwalczać ją, stworzono nowy test diagnostyczny oraz potencjalne leki i szczepionkę.
Zintegrowane badania choroby Chikungunya
Infekcji Chikungunya towarzyszy wysoka gorączka i wyniszczająca artralgia, która może przejść w przewlekłe zapalenie stawów. Komary przenoszące wirusa rozprzestrzeniają się w Europie wzbudzając obawy związane z przyszłymi epidemiami choroby.

Zakres finansowanego przez UE projektu ICRES (Integration of Chikungunya research) objął koordynację badań w UE i poza nią na rzecz lepszego nadzoru nad chorobą, diagnozowania jej i wyjaśnienia procesów chorobowych oraz zapewnienia metod zapobiegania chorobie i zwalczania jej.

Dzięki analizie filogenetycznej izolatów wirusa pozyskanych w różnych częściach świata, projekt znacząco przyczynił się do poznania epidemiologii tej choroby.

Analiza oddziaływań między komponentami wirusowymi i komórkowymi, oddziaływań białko-białko oraz całogenomowe badania przesiewowe RNAi umożliwiły identyfikację szeregu molekuł komórkowych, które promują replikację wirusa lub przeciwdziałają jej.

Szczegółowa charakteryzacja modelu tej choroby u myszy i makaku dostarczyła danych dotyczących patogenezy gorączki Chikungunya, a w szczególności roli monocytów i makrofagów w replikacji wirusowej.

Badacze należący do konsorcjum przejrzeli i ustandaryzowali procedury i testy laboratoryjne oraz stworzyli nowe testy diagnostyczne i prognostyczne. Badania przesiewowe ponad 3000 związków dostarczyły związków wiodących do tworzenia środków przeciwwirusowych. Zaprojektowano i przetestowano zwalidowaną przedklinicznie szczepionkę i jest ona gotowa to badań klinicznych.

W grudniu 2013 r. Chikungunya rozprzestrzeniła się na obie Ameryki i w ciągu roku odnotowano ponad milion przypadków zachorowań. Członkowie konsorcjum ICRES połączyli siły z kolegami z USA w celu rozpowszechnienia wiedzy eksperckiej i odczynników. Wyniki projektu mogą również znaleźć zastosowanie w przypadku innych chorób alfawirusowych, takich jak gorączka Sindbis oraz gorączka rzeki Ross, oraz w innych rodzajach zapalenia stawów, artralgii oraz gorączki wirusowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gorączka Chikungunya, wirus, epidemiologia, filogenetyczny, szczepionka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę