Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badanie zmian cen żywności

W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami poważnych wahań cen żywności, mających znaczący wpływ na konsumentów i gospodarkę europejską. W trakcie ostatnich badań przeanalizowano transmisję cen żywności w całym łańcuchu produkcji żywności, począwszy od gospodarstwa rolnego a skończywszy na talerzu.
Badanie zmian cen żywności
Podczas gwałtownego wzrostu cen artykułów spożywczych w latach 2007-2012, ceny żywności w niektórych państwach członkowskich UE zwiększyły się 5-6-krotnie w porównaniu do średniej UE. Sprawozdanie Komisji Europejskiej z 2009 r. zalecało zwiększenie przejrzystości łańcucha żywnościowego w celu promowania konkurencyjności i odporności na kolejne wahania cen.

Rozpoczęto finansowany przez UE projekt "Transparency of food pricing" (TRANSFOP) mający na celu zbadanie różnych aspektów transmisji cen w europejskim sektorze spożywczym. W ramach inicjatywy gromadzono dane i przeprowadzano modelowanie. W czasie trwania projektu TRANSFOP opublikowano ponad 20 prac naukowych.

Jednym z wyników było odkrycie, że konsumenckie ceny żywności nie są bezpośrednio powiązane z cenami w rolnictwie, lecz wpływa na nie wiele innych czynników. Naukowcy wykazali w szczególności zależność między cenami żywności i energii, co może być związane ze wzrostem produkcji biopaliw.

Odkryto też znaczące różnice pomiędzy funkcjonowaniem łańcuchów żywnościowych w różnych państwach UE. Zauważono jednak cechy wspólne: rolnicy szybciej reagują na poważne wahania cen niż sprzedawcy, a ceny producentów są przeważnie bardziej zmienne niż ceny konsumpcyjne.

Zauważono też, że spółdzielnie rolnicze lub małe przedsiębiorstwa produkcyjne zdają się dodawać wartość do produktów firm z nimi współpracujących. Dzieje się tak najprawdopodobniej za sprawą lepszej wydajności, organizacji i usprawnionych praktyk zarządzania.

Głównym wynikiem prac projektu TRANSFOP był składający się z czterech punktów plan działania identyfikujący priorytetowe obszary zwiększania przejrzystości cen w UE. Dokument ten dostarczy dane decydentom i doprowadzi do stabilizacji łańcuchów żywieniowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Łańcuch żywnościowy, wahania cen, przejrzystość cen, konsument, konkurencja, artykuł spożywczy, transmisja cen
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę