Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SOLAR-JET — Wynik w skrócie

Project ID: 285098
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Niemcy

Pierwsze na świecie ekologiczne paliwo odrzutowe na bazie energii słonecznej

Naukowcy korzystający z finansowego wsparcia UE jako pierwsi wyprodukowali słoneczne paliwo odrzutowe z najprostszych składników: wody i dwutlenku węgla (CO2). Wykorzystując skoncentrowane światło jako źródło energii o wysokiej temperaturze, zespół zademonstrował metodę produkcji odnawialnej nafty, przybliżając nas do bardziej zrównoważonej produkcji paliw.
Pierwsze na świecie ekologiczne paliwo odrzutowe na bazie energii słonecznej
Dzisiejsza produkcja paliwa lotniczego opiera się na przekształcaniu węgla, gazu lub biomasy w paliwo ciekłe. Niestety podejścia te są nieodpowiednie lub zbyt trudne, by dało się je zastosować w skali przemysłowej. Gaz syntezowy, tzw. syngaz, to nowy półprodukt paliwowy, który stanowi o wiele bardziej zrównoważone źródło węgla do produkcji paliwa.

W ramach projektu SOLAR-JET (Solar chemical reactor demonstration and optimization for long-term availability of renewable jet fuel) zoptymalizowano dwuetapowy cykl termochemiczny bazujący na reakcjach redoks tlenku ceru do produkcji syngazu z CO2 i wody. Następnie syngaz przekształcono w naftę przez zastosowanie dostępnej komercyjnie technologii Fischera-Tropscha.

Wykorzystując wyniki modelowania różnych geometrii oraz złożoną wymianę ciepła i reakcje chemiczne, naukowcy zdołali uzyskać wcześniej nieosiągalny współczynnik efektywności konwersji energii słonecznej w paliwo w słonecznym reaktorze chemicznym wynoszący 2,7%.

Powstał model obliczeniowy, który dokładnie opisywał zachowanie reaktora słonecznego w trakcie doświadczeń. Model okazał się spójny z danymi doświadczalnymi otrzymanymi w toku badań laboratoryjnych, stając się tym samym cennym narzędziem do dalszego badania właściwości wymiany ciepła i masy. Wykorzystano go również do opracowania modelu reaktora w większej skali o mocy termicznej 50 kWth.

Technologia, opierająca się na obfitych zasobach, takich jak woda, CO2 i światło słoneczne, powinna zaowocować produkcją wysoko wzbogaconego prekursora dla potrzeb obróbki petrochemicznej rafinowanych produktów. Poza rafinowanym paliwem do silników odrzutowych, technologia może być stosowana w produkcji zrównoważonych substytutów wszelkich produktów na bazie ropy naftowej w lekkich konstrukcjach latających przyszłości.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Paliwo odrzutowe, energia słoneczna, węgiel, nafta, SOLAR-JET, reaktor chemiczny, samolot
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę