Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Koordynowanie badań klinicznych nad HIV w UE

Międzynarodowa sieć badawcza wspólnie pracowała nad rozwiązaniem jednego z największych wyzwań medycznych, jakie kiedykolwiek stanęło przed ludzkością: zakażeniem wirusem HIV. Ich wysiłki miały na celu opracowanie udoskonalonego systemu badania, profilaktyki i opieki nad osobami zakażonymi HIV.
Koordynowanie badań klinicznych nad HIV w UE
Obecnie na całym świecie żyje 35 milionów ludzi zakażonych wirusem HIV, z czego ponad 2 miliony to mieszkańcy Europy. Pomimo znacznych postępów w leczeniu HIV, pozostaje on szóstą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Aby poprawić tę sytuację, konieczna jest lepsza koordynacja i przełożenie wyników badań na praktykę kliniczną.

Projekt finansowany przez UE EUROCOORD (European Network of HIV/AIDS cohort studies to coordinate at European and international level clinical research on HIV/AIDS) miał za zadanie połączyć wiedzę i wyniki badań kohort HIV i organizacji współpracujących (CASCADE, COHERE, EuroSIDA i PENTA). W tym celu sieć stworzyła wspólną wirtualną bazę danych ponad 350 000 osób zakażonych wirusem HIV w całej Europie. Baza danych zawiera dane pacjenta oraz dane kliniczne dotyczące przebiegu zakażenia HIV oraz chorób współistniejących. Dzięki temu naukowcy pracujący w projekcie EUROCOORD mogli analizować różnice w podgrupach i szukać odpowiedzi na pytania, które pozostałyby bez odpowiedzi gdyby przeprowadzone zostały wyłącznie pojedyncze badania.

Naukowym celem projektu EUROCOORD było zrozumienie patogenezy HIV i identyfikacja implikacji długotrwałego zakażenia i odpowiedzi na leczenie. Dodatkowo, naukowcy chcieli ocenić skutek konkretnych strategii leczenia oraz zbadać choroby współistniejące, takie jak zakażenie wirusem zapalenia wątroby czy gruźlica.

Ponadto partnerzy projektu stworzyli i rozpowszechnili ujednolicone metody i protokoły, a także wyniki badań, na podstawie których opracowano wytyczne leczenia. Przyczyniając się do budowania kapitału w regionie i gromadząc dane charakterystyczne dla europejskiej populacji nosicieli wirusa HIV, chcieli poprawić dostęp do skojarzonego leczenia antyretrowirusowego (cART) w całej Europie.

Na przykład badanie AMASE (Advancing migrant access to health services in Europe) w EUROCOORD podkreśliło znaczenie lepszej profilaktyki pierwotnej HIV wśród populacji migrantów. W ramach projektu SSOPHIE (Stochastic simulation of outcomes of people with HIV in Europe) opracowano metodę, która może dostarczyć szczegółowych informacji na temat populacji nosicieli HIV w całej Europie i pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia publicznego.

Podsumowując, działalność sieci EUROCOORD skupiła się na poprawieniu leczenia i jakości życia osób zakażonych wirusem HIV poprzez budowę infrastruktury dla profilaktyki, diagnozowania i leczenia HIV.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania nad HIV, sieć, baza danych, wirus zapalenia wątroby, gruźlica, skojarzone leczenie antyretrowirusowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę