Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TEAMPEST — Wynik w skrócie

Project ID: 212120
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Grecja

Ocena wpływu stosowania pestycydów

Zespół finansowanego ze środków UE projektu przyjrzał się opracowaniu struktury metodologicznej pozwalającej na bardziej zrównoważone stosowanie pestycydów w europejskim rolnictwie.
Ocena wpływu stosowania pestycydów
Przez wiele lat rolnicy stosowali pestycydy, by chronić rośliny przed działaniem patogenów, owadów, nicieni i chwastów. Głównym celem było zapewnienie opłacalności zbiorów oraz poprawa jakości produkowanej żywności. Jednak nadmierne stosowanie pestycydów doprowadziło do odporności szkodników i wywołało szkodliwy wpływ na środowisko, a także zdrowie rolników i konsumentów.

W ramach projektu TEAMPEST ("Theoretical developments and empirical measurement of the external costs of pesticides") zbadano tę niepokojącą kwestię i skupiono się na dostarczeniu zrównoważonych rozwiązań. Zespół projektu wykorzystał połączenie tradycyjnych teoretycznych metodologii i najnowszych odkryć. Następnie przetestowano opracowane modele teoretyczne i narzędzia polityki w wybranych krajach UE.

Podwójny model rolny stworzył podstawę do oceny wpływu pestycydów na plony rolne i produktywność. Ta ocena pokazała, że choć stosowanie pestycydów jest korzystne dla produkcji rolnej, nastąpiło całkowite spowolnienie wzrostu zbiorów w związku ze spadkiem produktywności rolników. Wynikało to z pogorszenia stanu zdrowia wywołanego stosowaniem pestycydów.

W projekcie oceniono zewnętrzne koszty stosowania pestycydów na ponoszone przez konsumentów na podstawie wybranych eksperymentów oraz ich skłonność do płacenia za produkty o różnych poziomach osadów popestycydowych. Znakowanie produktów szczegółowymi opisami warunków produkcji uznano za konieczny krok, by konsumenci mogli dokonywać własnego wyboru.

W projekcie przyjrzano się także zmniejszeniu stosowania pestycydów na poziomie optymalnym z perspektywy społecznej poprzez stworzenie różnych systemów podatkowych i składkowych oraz polityk. Zostały one zaprojektowane z myślą o różnych typach pestycydów i poziomach oddziaływania na środowisko. Badanie ujawniło, że żaden z systemów podatkowych czy składkowych nie doprowadzi do znacznego ograniczenia w stosowaniu pestycydów. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na produkty ekologiczne w UE w najbliższych latach znacznie wzrośnie.

Wyniki uzyskane w ramach projektu zostały wykorzystane do wygenerowania ram polityki. Mogą one posłużyć za punkt odniesienia dla przyszłych programów polityki UE ukierunkowanych na zrównoważone stosowanie i zarządzanie użyciem pestycydów. Ponadto, wyniki mogą być pomocne przy podejmowaniu przyszłych decyzji w sprawie poziomu opodatkowania.

Powiązane informacje

Tematy

Agriculture
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę