Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP7-ICT

Prezentacje projektów - Internet usług pod znakiem bezpieczeństwa

Rezerwacja biletu lotniczego online, przeprowadzanie internetowych transakcji bankowych czy umawianie się na wizytę do lekarza - w niezbyt dalekiej przyszłości Internet usług (IoS) wkroczy do akcji. Następuje zmiana paradygmatu projektowania, implementowania, wdrażania i użytkowania systemów oraz aplikacji ICT. IoS oferuje wiele możliwości, ale stawia też duże wyzwania, zwłaszcza pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności, którymi to zagadnieniami zajmują się obecnie naukowcy dofinansowani ze środków unijnych.
Prezentacje projektów - Internet usług pod znakiem bezpieczeństwa
IoS to wizja Internetu przyszłości, w którym informacje, dane i aplikacje - oraz narzędzia do ich opracowywania - są zawsze dostępne bez względu na to, czy są przechowywane lokalnie na urządzeniu, w chmurze czy też wysyłane są w czasie rzeczywistym z czujników. Tradycyjne aplikacje są projektowane w dużej mierze do użytkowania niezależnie a IoS usuwa granice, obniżając koszty i pobudzając innowacyjność.

Opierając się na sukcesie chmury obliczeniowej, aplikacje IoS budowane są na zasadzie komponowania usług rozproszonych w sieci, grupowania i użytkowania w czasie przetwarzania, w sposób elastyczny i sterowany popytem. To nowe podejście do oprogramowania ułatwi opracowywanie aplikacji i usług, tak aby można oferować niedostępne dzisiaj, nowe i innowacyjne usługi. Może ono wnieść istotny wkład w unijną strategię zwiększania konkurencyjności europejskiego sektora oprogramowania.

Usługi IoS są projektowane i implementowane przez producentów, wdrażane przez dostawców, grupowane przez pośredników i wykorzystywane przez użytkowników. Każdy kto chce opracowywać aplikacje może w tym celu posłużyć się zasobami Internetu usług przy niewielkiej, uprzedniej inwestycji i możliwości korzystania z dorobku innych osób.

Pod wieloma względami IoS rozwiązuje problemy interoperacyjności i niesprawności, jakie mogą trapić tradycyjne systemy oprogramowania, ale może też tworzyć nowe, słabe punkty. W jaki sposób można zyskać pewność, że usługa z której korzystamy jest wolna od błędów? Czy różne komponenty opracowane przez różnych programistów, które grupujemy w nową aplikację zostały przetestowane pod kątem słabych punktów bezpieczeństwa?

"Mimo iż zawsze trudno dokładnie określić ilościowo wpływ braku czegoś, oczywiste jest, że brak sprawnych technologii walidacji bezpieczeństwa znacznie spowalnia szerokie przyjmowanie się usług sieciowych wśród obywateli, z których wielu nadal nie ma zaufania do Internetu w ogóle a do Internetu usług w szczególności" - ostrzega profesor Luca Viganò z Universita degli Studi di Verona we Włoszech. "Nie wystarczy zatem opracować dobre usługi internetowe czy takie, których bezpieczeństwo zostało dowiedzione lub które zostały przetestowane, potrzebujemy bowiem sposobu na przekonanie obywateli, że rzeczywiście są bezpieczne i zostały dokładnie przetestowane. Istnienie i użytkowanie automatycznych narzędzi, które pozwalają umieścić 'znak gwarancji' na nowo opracowywanych bądź pobranych z Internetu usługach wzbudzi bez wątpienia większą pewność i zaufanie".

Prof. Viganò wraz z zespołem naukowców z pięciu krajów europejskich poddaje ostatnim szlifom narzędzia, które mają właśnie zapewnić tak potrzebny "znak gwarancji" usługom sieciowym. Ich prace, prowadzone w ramach dofinansowanego przez Komisję Europejską na kwotę 3,6 mln EU projektu SPACIOS (Bezpieczne dostarczanie i korzystanie z Internetu usług), łączą nowatorskie i nowoczesne technologie na potrzeby penetracyjnych testów bezpieczeństwa, testów słabych punktów, testów mutacyjnych, automatycznego uczenia na potrzeby wnioskowania modelowego, sprawdzania modelu i technik ekstrakcji kodu.

Unikalne narzędzie do testowania bezpieczeństwa usług sieciowych

"Należy zauważyć, że nowoczesne technologie walidacji bezpieczeństwa są dostępne, ale zazwyczaj wykorzystuje się je odrębnie w czasie produkcji, podczas gdy my potrzebujemy narzędzi, za pomocą których można przeprowadzać walidację usług w czasie przetwarzania" - wyjaśnia prof. Viganò. "Istnieje wiele narzędzi, które sprawdzały się doskonale w testach bezpieczeństwa, ale żadne z nich, wedle naszej wiedzy, nie łączy wszystkich technik w jedno, korzystające z jednego języka formalnego na wejściu i wyjściu. Jesteśmy przekonani, że narzędzie SPACIOS dysponuje możliwościami, których żadne inne narzędzie nie posiada".

W dużym uproszczeniu użytkownik rozpoczyna od formalnej specyfikacji systemu, który ma być poddany testom, określając jego właściwości w postaci formalnego wzoru. Jeżeli nie istnieje żadna specyfikacja formalna, narzędzie SPACIOS może wygenerować model automatycznie z kodu źródłowego. Model przechodzi następnie testy pod kątem słabych punktów za pomocą najnowocześniejszej platformy sprawdzającej o nazwie AVANTSSAR (którą prof. Viganò pomógł opracować w ramach wcześniejszego projektu).

W razie odkrycia ataku, program sprawdzający model przesyła ślad ataku, który można wykorzystać do wygenerowania przypadków testowych dla systemu. Jeżeli żaden atak nie zostanie odkryty model podlega mutacji, aby wymusić standardowe słabe punkty w specyfikacji i testy są powtarzane. Wszystkie odkryte ślady ataku są wykorzystywane do wygenerowania przypadków testowych do poddania systemu ponownej próbie. Proces jest powtarzany do momentu sprawdzenia wszystkich parametrów i potencjalnych słabych punktów.

"Co istotne różne komponenty narzędzia można używać niezależnie. Są zintegrowane na platformie Eclipse, która umożliwia użytkownikowi wybór tego, co chce dokładnie zrobić" - informuje koordynator SPACIOS.

Zespół przetestował różne, branżowe scenariusze aplikacji z użyciem rzeczywistych programów. Naukowcy szukali na przykład słabych punktów w SAML 2.0 Web pojedynczego logowania (powstający standard umożliwiający partnerom biznesowym online uwierzytelnianie swoich użytkowników w środowisku tożsamości federacyjnej) oraz w OpenID (otwarty, zorientowany na użytkownika protokół pojedynczego logowania na bazie przeglądarki internetowej, który zapewnia sposób uwierzytelniania użytkownika na podstawie wykazania kontroli nad unikalnym identyfikatorem). Pośród innych scenariuszy, narzędzie SPACIOS zostało sprawdzone na zbiorze aplikacji internetowych na licencji open-source, obejmującym księgarnię internetową, witrynę ogłoszeń i katalog pracowników. Aplikacje internetowe były wcześniej przedmiotem analizy kodu źródłowego i zostały przetestowane pod kątem słabych punktów.

Siemens i SAP, niemieccy partnerzy przemysłowi zaangażowani w projekt SPACIOS, przedłożyli trzy inne scenariusze aplikacji w celu walidacji narzędzia: Pervasive Retail (wszechobecny handel detaliczny: nowatorska platforma zarządzania marketingiem na żądanie do budowania interaktywności między klientami, detalistami i dostawcami produktów za pośrednictwem telefonii komórkowej), Infobase Document Repository (repozytorium dokumentów: system zarządzania dokumentami, który umożliwia bezpieczne zarządzanie i współdzielenie dokumentów lub plików danych w przeglądarkach internetowych) oraz eHealth (eZdrowie: na bazie systemów typu mash-up, z jednej strony tworzy elektroniczne kartoteki zdrowotne i korzysta z nich, a z drugiej skupia inne funkcjonalności, takie jak wspomaganie procesu decyzyjnego lekarza, analiza obrazów i systemy billingowe).

Zważywszy na szeroki zasięg Internetu usług i jego prawdopodobną szybką ekspansję w nadchodzących latach, potencjalne scenariusze aplikacji dla narzędzia SPACIOS są niemal nieograniczone. Przy szerokim upowszechnieniu zapewni użytkownikom wyższe bezpieczeństwo i znacznie obniży koszty wdrażania usług internetowych.

"Podejście SPACIOS umożliwi płynną integrację z cyklem opracowywania usług, od analizy na etapie projektowania po testowanie w czasie przetwarzania, pozwalając programistom znacznie obniżyć koszty własne. Trudno oszacować to ilościowo, ale spodziewamy się, że będziemy w stanie zapewnić pewne środki w następstwie integracji przez partnerów przemysłowych". wyjaśnia prof. Viganò.

Mimo iż partnerzy nie planują obecnie bezpośredniego wprowadzania narzędzia na rynek, jest już ono wykorzystywane w branży przez firmy Siemens, SAP i inne - mówi prof. Viganò. Partnerzy projektu rozważają także możliwość jego kontynuacji, aby wprowadzić dalsze udoskonalenia do technologii testowania pod kątem wad i słabych punktów.

Projekt SPACIOS uzyskał wsparcie w ramach finansowania badań naukowych z budżetu Siódmego programu ramowego (7PR) Unii Europejskiej.

Hiperłącza do projektu w serwisie CORDIS:

- 7PR w serwisie CORDIS
- karta informacji o projekcie SPACIOS w serwisie CORDIS

Hiperłącze do strony internetowej projektu:

- 'Bezpieczne dostarczanie i korzystanie z Internetu usług'

Inne hiperłącza:

- strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona agendzie cyfrowej

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę