Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUintegRATIO — Wynik w skrócie

Project ID: 277461
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Polska

Pobudzenie europejskiej integracji

Mając na celu zapewnienie, aby Europa nie pozostała w tyle za globalną konkurencją gospodarczą, finansowany przez UE projekt dostarczył decydentom nową perspektywę dotyczącą przyszłości europejskiego jednolitego rynku.
Pobudzenie europejskiej integracji
Finansowana przez UE inicjatywa EUINTEGRATIO ("'European integration process in the new regional and global settings"), uruchomiona w 2010 r., pobudziła debatę i pozwoliła zgłębić wiedzę z zakresu integracji europejskiej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Gdański oraz krajowy punkt kontaktowy zajmujący się programami badawczymi UE zorganizowały konferencję (http://www.humanidades.unam.mx/fp7/Arch_pdf/EUintegRATIO_19-20_10_2011_info.pdf), która odbyła w Polsce podczas sześciomiesięcznej prezydencji kraju w Radzie UE.

W konferencji, która była okazją do wymiany pomysłów doświadczeń, omówienia obecnych kwestii i zaoferowania przyszłych rozwiązań w zakresie polityki, udział wzięło ponad 250 ekspertów z całej Europy. Konferencja zaowocowała wieloma wspólnymi działaniami i licznymi cennymi raportami.

Pod względem zaleceń w zakresie polityki, delegaci zgodzili się w sprawie dużego znaczenia pobudzania współpracy między rządami a instytucjami UE w celu uzyskania korzyści z jednolitego rynku europejskiego — będącego kamieniem węgielnym europejskiej integracji gospodarczej oraz jednym z głównych czynników wspólnego wzrostu. Omawiali także przyszłość koordynowania polityki gospodarczej i zbadali sposoby na umocnienie koordynacji polityki makroekonomicznej oraz zminimalizowanie dysproporcji w rozwoju regionalnym w obrębie UE.

Partnerzy projektu EUINTEGRATIO podkreślili potrzebę pogodzenia celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz zmniejszenie nierówności społeczno-ekonomicznych we wszystkich państwach członkowskich UE.

Uczestnicy podkreślili znaczenie 10-letniej strategii wzrostu UE, znanej jako Europa 2020. Omówili warunki, które muszą zostać spełnione w celu zapewnienia bardziej inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w celu przyciągnięcia inwestorów, przedsiębiorców i największych talentów w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości do UE.

Działania zespołu EUINTEGRATIO odegrają ważną rolę w ułatwieniu decydentom poruszania się po nowej regionalnej i globalnej scenerii i stworzenia polityk, które pozwolą Europie zachować tendencję wzrostową. Działania polskiej prezydencji na rzecz podejmowania świadomych decyzji politycznych UE pomogły usprawnić wymianę informacji i budowanie sieci wśród ekspertów i zainteresowanych stron ze świata polityki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę