Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUROPAIRS — Wynik w skrócie

Project ID: 232651
Źródło dofinansowania: FP7-EURATOM-FISSION
Kraj: Niemcy

Kogeneracja atomowa: nowe podejście do energii atomowej

W ramach unijnego projektu przygotowano warunki do budowy europejskiej demonstracyjnej instalacji przemysłowej łączącej moduł kogeneracyjny (V)HTR (wytwarzający ciepło i elektryczność) z obróbką cieplną. To nowe zastosowanie energii atomowej pozwoli ograniczyć wykorzystanie paliw kopalnych i zmniejszy emisje gazów cieplarnianych generowane przez przemysł.
Kogeneracja atomowa: nowe podejście do energii atomowej
Nowe systemy energii jądrowej, takie jak reaktory wysokotemperaturowe ((V)HTR) mają potencjał, by wytwarzać bezpieczną i wydajną energię w postaci ciepła i elektryczności. Połączenie tego typu systemów z konwencjonalnymi procesami przemysłowymi może zmniejszyć wykorzystanie paliw kopalnych i znacząco obniżyć emisje gazów cieplarnianych (GHG).

Finansowany ze środków UE projekt EUROPAIRS powołano w celu zbadania ograniczeń technicznych i ekonomicznych tej koncepcji. Zespół uzyskał wsparcie ze strony branży atomowej i przetwórczej, a także od naukowców pracujących nad technologiami (V)HTR.

Zespół zbadał możliwości (V)HTR jako źródła ciepła wykorzystywanego do procesów przemysłowych, a także swoiste wymagania użytkowników końcowych. Naukowcy zbadali także kwestie ekonomiczne, prawne i bezpieczeństwa dotyczące rozwoju tak zwanego modelu kogeneracji atomowej.

Informacje te posłużyły do opracowania modelu demonstracyjnego, który pokazał, że koncepcja jest ekonomicznie i technologicznie wykonalna w niedalekiej perspektywie. Kolejnym rezultatem projektu był plan działania w sprawie rozpowszechnienia informacji o strategii kogeneracji atomowej i przyszłym jej wykorzystaniu.

Zespół EUROPAIRS doszedł do wniosku, że przy względnie niewielkim postępie technologicznym, kogeneracja atomowa jest realną i pożądaną strategią produkcji energii i ciepła. Kolejnym krokiem będzie stworzenie prototypu przemysłowego do celów testowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę