Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HEISTT — Wynik w skrócie

Project ID: 243450
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Turcja

Oczyszczanie wody u źródeł

Remediacja chemiczna wód gruntowych to szczególnie drogie i złożone zadanie. Jest to jednak niezbędne narzędzie, dzięki któremu skażona woda gruntowa może stać się zdatnym do użycia towarem.
Oczyszczanie wody u źródeł
Celem finansowanego przez UE projektu HEISTT ("High efficiency in situ treatment technology for contaminated groundwater") jest stworzenie innowacyjnego systemu oczyszczania skażonych wód gruntowych poprzez podpowierzchniowe wstrzykiwanie chemicznych środków remediacyjnych. Założeniem jest zlikwidowanie opartych na kosztach barier utrudniających wdrożenie opartego na utlenianiu procesu remediacji in situ.

Celem proponowanej technologii jest opracowanie szybkich i bardzo efektywnych metod,wykorzystujących technologię wspomaganej ultradźwiękowo iniekcji do stworzenia gęstej sieci studni poddanych jednorazowemu oczyszczaniu. Remediacyjne środki chemiczne mogą zostać wówczas wprowadzone w głąb ziemi przy użyciu pewnego rodzaju rękawa wykonanego z przepuszczalnych materiałów zwanych geotekstyliami.

Po szeroko zakrojonych przeglądach piśmiennictwa stworzono pierwszy prototypowy próbnik HEISTT; w eksperymentach prowadzonych na skalę laboratoryjną próbnik wykazuje już możliwość użycia mniejszej siły do iniekcji. W połączeniu z koparką i mocowaną na koparce głowicą wibracyjną pozwoli on na znacznie szybsze budowanie studni.

Wytwarzanie geotekstylnych rękawów okazało się kosztowne, nawet przed ich wypełnieniem. Jednak zespołowi projektu HEISTT udało się przezwyciężyć tę przeszkodę, projektując system geotekstylnej insercji, który umożliwia formowanie tego materiału do postaci rur podczas insercji oraz ucinanie go do pożądanej długości. Nie tylko niweluje to wysokie koszty produkcji, ale także ogranicza straty i obniża koszty transportu.

Dzięki lepszej dystrybucji remediacyjnych substancji chemicznych, system HEISTT z dużym prawdopodobieństwem poprawi szybkość instalacji oczyszczania remediacyjnego i zwiększy jej tempo. Co istotne, pozwoli także obniżyć koszty i zapewnić łatwiejszą i bezpieczniejszą instalację. Wszystkie te czynniki zwiększą powszechną dostępność tej technologii.

,Ma ona ponadto potencjał zastosowania w innych sytuacjach nie związanych z procesem remediacji: jedną z badanych obecnie opcji jest użycie w ramach instalacji farm solarnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę