Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wydajne energetycznie ogrzewanie domowe

Nowy modułowy system oparty na połączeniu różnych wydajnych energetycznie technologii może zrewolucjonizować sposób ogrzewania domów i zapewniania dostępu do ciepłej wody.
Wydajne energetycznie ogrzewanie domowe
Systemy energii odnawialnej (RES) mogą być kluczem do realizacji celów Europy w zakresie energii i redukcji emisji. Wraz ze wzrostem cen energii, naukowcy usilnie starają się zwiększyć wydajność systemów RES. Finansowanemu ze środków UE projektowi SMARTHEAT udało się sprostać wyzwaniu.

Ogólnie rzecz biorąc, instalacja RES w domu wiąże się z 20-letnim lub dłuższym okresem spłaty; to zniechęca właścicieli domów do inwestowania w tę technologię. Projekt skupił się na przezwyciężeniu tej bariery poprzez przyjęcie wielorakich systemów przy użyciu powszechnie wspólnych inteligentnych systemów kontrolnych. Aby zaoszczędzić na przestrzeni i kosztach instalacji, skupiono się także na użyciu bardziej efektywnych technologii przechowywania ciepła opartych na modularnych zbiornikach z materiałów ulegających przemianie fazowej (PCM).

Zespół SMARTHEAT omówił model symulacji matematycznych oraz nowy model przechowywania, a także system gorącej wody, który umożliwia połączenie systemów RES na zasadzie "plug-and-flow". Opracowano modułowy prototypowy kompozyt PCM do krótko- i średnioterminowego magazynowania energii cieplnej z systemem kontrolnym, który optymalnie łączy źródła ciepła z przechowywaniem energii.

Działania obejmują również usprawnienie czujników temperatury, a także stworzenie wytycznych dotyczących fizycznych płaszczyzn przylegania różnych komponentów oraz instalacji sterownika hydraulicznego. Podsumowując, zespół projektu opracował znormalizowane procedury dotyczące instalacji, integracji i obsługi platformy SMARTHEAT.

Do oczekiwanych korzyści wynikających z projektu należy znaczne obniżenie kosztów instalacji i integracji systemów RES w europejskich domach, jak również zmniejszenie rachunków za energię elektryczną. Nowa platforma pomoże również zmniejszyć zużycie energii na podgrzewanie wody w gospodarstwach domowych, przyczyniając się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Obszerne informacje na temat tej ambitnej inicjatywy można znaleźć na stronie SMARTHEAT.

W przypadku skutecznego zastosowania tej technologii, wzrosną szanse na jej przyjęcie, nastąpi zmniejszenie zależności od dotacji państwowych na rzecz zielonych technologii i postęp w zakresie działań ekologicznych w domach. Tego typu platforma modułowa, kompatybilna z istniejącą obecnie domową infrastrukturą grzewczą, będzie się nadawała również do nowych budynków. Jeżeli właściciele starych i nowych domów sięgną po to rozwiązanie, europejskie gospodarstwa domowe będą mogły stać się znacznie bardziej efektywne energetycznie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę