Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

S-TEAM — Wynik w skrócie

Project ID: 234870
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Norwegia

Pomoc dla nauczycieli w doskonaleniu edukacji przedmiotów ścisłych

Aby dostosować nauczanie przedmiotów ścisłych do różnorodności potrzeb obywateli i ekonomi w Europie, nauczyciele potrzebują pomocy w podniesieniu jakości nauczania tych przedmiotów. Grupa naukowców postanowiła stawić czoła temu wyzwaniu poprzez metody oparte na dociekaniu.
Pomoc dla nauczycieli w doskonaleniu edukacji przedmiotów ścisłych
Pomoc nauczycielom w doskonaleniu metod nauczania nauk ścisłych może mieć wiele korzystnych skutków dla zaangażowania uczniów, osiągnięć, kompetencji naukowej i wyboru kariery naukowej. Zespół projektu S-TEAM ("Science teacher education advanced methods") postanowił więc umożliwić postęp w tej dziedzinie łącząc istniejące badania dotyczące nauczania przedmiotów ścisłych z wiedzą nauczycieli dotyczącą ich edukacji. W kontekście tego projektu pojęcie "nauk ścisłych" obejmuje przedmioty przyrodnicze, niektóre dziedziny technologii oraz matematykę.

Przy współudziale 26 partnerów z 15 krajów konsorcjum przyjrzało się bliżej rozwiązywaniu problemów, samodzielnemu eksperymentowaniu oraz autentycznym treściom autorstwa uczniów i krytycznemu dialogowi. Prace prowadzone w ramach projektu wskazały na potrzebę dalszego udoskonalania umiejętności i wiedzy nauczycieli.

Dzięki finansowaniu w ramach Siódmego programu ramowego UE działania zespołu S-TEAM obejmowały publikację szerokiego wachlarza materiałów oraz uczestnictwo lub organizację ponad 200 konferencji. Utworzono systemy edukacyjne dla poziomów polityki, kadry nauczycielskiej i nauczania. Opracowano obszerne raporty dotyczące adaptacji i oceny nauczania przedmiotów ścisłych poprzez dociekanie (IBST), a także opracowano zestaw szkoleń i kursów wspomagających rozwój dla zawodowych nauczycieli. Dla poziomu nauczania partnerzy projektu opracowali sekwencje dydaktyczne oraz inne materiały wspomagające nauczycieli we wdrażaniu IBST podczas zajęć.

Zespół projektu zwrócił uwagę na liczne istotne korzyści dydaktyczne cenne dla interesariuszy i możliwe do zastosowania w różnych kontekstach kulturowych, w których stosowane może być dociekanie. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej projektu .

Wysiłki zespołu projektu zaowocowały znacznym zwiększeniem świadomości dotyczącej IBST oraz metod stosowanych w naukach ścisłych w szerokim, krajowym kontekście. Dzięki zaangażowaniu w dialog nauczycieli, osób kształcących nauczycieli, naukowców, uczniów, rodziców i decydentów zespołowi projektu udało się uzyskać maksymalny efekt za pomocą organizowanych w jego ramach działań, powstałej wiedzy oraz dzięki jej rozpowszechnianiu.

Zespół projektu S-TEAM zakończył pracę w 2012 r., lecz będzie nadal propagował ich wyniki i kontynuował różne działania za pomocą zasobów sieciowych i innych sposobów rozpowszechniania. Wyniki prac prowadzonych w ramach projektu mają szansę zmienić nastawienie, motywację i poziom kształcenia młodych ludzi w zakresie nauk ścisłych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę