Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zrozumieć kluczową rolę alfa kateniny w rozwoju embrionów

Obwódki zwierające (łac. zonula adherens) to grupy białek współdziałających w celu kontrolowania adhezji międzykomórkowej, migracji komórek i mechanizmów sygnalizacji komórkowej. Podczas niedawnych badań analizowano wpływ jednego z takich białek, alfa kateniny, na dynamikę komórkową w embrionach danio pręgowanego.
Zrozumieć kluczową rolę alfa kateniny w rozwoju embrionów
Alfa katenina odpowiada za adhezję międzykomórkową, mającą kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju embrionów. Mechanizm ten jest też istotny dla zdrowia dorosłych organizmów.

W ramach finansowanego przez UE projektu ALPHA-CATENIN ROLES ("Alpha-catenin regulatory properties and functions during zebrafish development") badano dynamikę międzykomórkową, koncentrując się na roli alfa kateniny w embrionach danio pręgowanego.

Badacze stwierdzili, że w odróżnieniu od innych organizmów embriony danio pręgowanego potrafią przetrwać nawet przy nieprawidłowym funkcjonowaniu alfa kateniny. Pozwoliło to po raz pierwszy badać wpływ upośledzenia produkcji alfa kateniny w warunkach in vivo.

Uczestnicy projektu ALPHA-CATENIN ROLES stwierdzili, że niedobór alfa kateniny powoduje zaburzenia kluczowych mechanizmów przebudowy komórek podczas wzrostu embrionu. Ustalono też, że wynikowe deformacje komórek są spowodowane niepełnym przytwierdzeniem błony komórkowej do cytoszkieletu.

Alfa katenina ewidentnie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i podtrzymywania prawidłowych interakcji międzykomórkowych oraz prawidłowego kształtu komórki. Prace projektu są zatem istotne dla odkrywania i lepszego poznawania funkcji tego białka.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę