Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Tworzenie mapy zarządzania w korporacjach wielonarodowych

Korporacje wielonarodowe zajmują najważniejszą pozycję w różnych kontekstach krajowych oraz w gospodarce globalnej, jednak posiadamy niewiele informacji na temat stosowanych przez nie sposobów organizowania pracowników i zarządzania nimi w różnych kontekstach. W celu pozyskania tej brakującej wiedzy powołano projekt INTREPID.
Tworzenie mapy zarządzania w korporacjach wielonarodowych
Celem projektu INTREPID ("Employment relations in multinational companies: Cross national comparative analysis") było utworzenie międzynarodowej społeczności naukowców zajmujących się ściśle powiązanymi badaniami nad praktykami zarządzania w korporacjach wielonarodowych w różnych kontekstach krajowych. Zespół projektu zbadał również sposób, w jaki coraz większe znaczenie korporacji wielonarodowych wpływa na innych uczestników procesów społecznych, takich jak związki zawodowe oraz krajowe i lokalne instytucje rządowe.

Głównym celem projektu było w szczególności precyzyjne i reprezentatywne odzwierciedlenie działań korporacji wielonarodowych, a w szczególności ich relacji z praktykami związanymi z pracą i zatrudnieniem. W ramach projektu siły połączyli naukowcy z 4 państw UE, 1 państwa stowarzyszonego i 3 krajów trzecich, a udział wzięło w nim 17 uniwersytetów i szkół biznesowych. Program skoncentrowano na czterech konkretnych tematach badawczych silnie powiązanych z korporacjami wielonarodowymi, globalizacją oraz praktykami związanymi z zatrudnieniem. Wspólnie zajęto się kwestiami o ogromnym znaczeniu społeczno-ekonomicznym. Te tematy obejmują globalne łańcuchy wartości oraz korporacje wielonarodowe, komparatywne praktyki zatrudnienia w korporacjach wielonarodowych, zbieżności i rozbieżności, a także konieczność przewartościowania przedstawicielstwa zbiorowego.

Poprzez badania przygotowawcze w tych obszarach oraz badania ukierunkowane na uzyskanie analiz porównawczych zespół projektu INTREPID zapewnił istotny sposób na posunięcie programu badawczego do przodu. Uczestnicy projektu za podstawę przyjęli synergie pomiędzy naukowcami w krajach partnerskich, uzyskując dostęp do bogatych danych empirycznych, które można użyć do opracowania ram teoretycznych oraz do przekazania informacji twórcom polityki.

Wprawdzie kilka wizyt w ramach wymiany przełożono lub odwołano, jednak w wymianach, które doszły do skutku udział wzięli zarówno uznani naukowcy, jak i młodsi badacze, stawiający pierwsze kroki w swojej karierze.

Wyniki prac badawczych podejmowanych w ramach projektu INTREPID przyniosą korzyści personelowi uczestniczącemu w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz korporacjom wielonarodowym, a także twórcom polityki, przedstawicielom władz krajowych i regionalnych, stowarzyszeniom pracodawców, związkom zawodowym, osobom zajmującym się zarządzaniem oraz przedstawicielom miejsc pracy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę