Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bliższe spojrzenie na ludzki mózg

Większość wiedzy na temat ludzkiego mózgu stanowi ekstrapolację wyników doświadczeń na zwierzętach. Właściwości neuronów ludzkich i zwierzęcych są jednak różne, przez co niezbędne jest dokonywanie pomiarów na ludziach na porównywalną skalę.
Bliższe spojrzenie na ludzki mózg
W ramach finansowanego przez UE projektu PRF MODELS ("Computational neuroimaging: quantitative models of human visual neurons") zaproponowano wypełnienie tej luki poprzez połączenie sygnałów z nieinwazyjnego neuroobrazowania z właściwościami neuronów.

Badacze zastosowali nową metodę neuroobrazowania obliczeniowego umożliwiającą mierzenie właściwości populacji neuronów ludzkich zbliżonych do wyników inwazyjnych doświadczeń na zwierzętach. Użyteczność tej metody sięga od badań podstawowych po neurologię kliniczną, co potwierdzają obserwacje dotyczące zarówno pospolitych, jak i rzadkich zaburzeń wzroku.

Pierwszym krokiem dla projektu PRF MODELS było dopracowanie modeli obliczeniowych w celu uzyskania wyników pokrywających się z uznanymi danymi z doświadczeń na zwierzętach i danymi behawioralnymi dotyczącymi ludzi. Następnie sprawdzono poprawność pomiarów, porównując je z prognozami z uznanej platformy teoretycznej. Na koniec zajęto się budowaniem bardziej złożonych modeli właściwości neuronów w naturalnych warunkach obserwacji.

Badania neuropsychologiczne dwóch pacjentów po udarze wykazały konkretne deficyty w percepcji ruchu. Wyniki te dostarczyły dowodów na istnienie kilku odrębnych mechanizmów przetwarzania ruchu w ludzkim układzie wzrokowym. Projekt dostarczył też dowodów na stabilność i plastyczność w przypadku rzadkiego ludzkiego zaburzenia wrodzonego zwanego brakiem skrzyżowania wzrokowego (ang. achiasma).

Metodę opracowaną przez projekt PRF MODELS można z równym powodzeniem stosować w neurologii podstawowej i klinicznej, co potwierdzają wstępne wyniki badań nad brakiem skrzyżowania wzrokowego i bardziej pospolitymi zaburzeniami, na przykład zwyrodnieniem plamki żółtej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę