Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjny system hodowli skorupiaków

Hodowla skorupiaków jest obecnie w UE branżą, w której stosuje się niewiele rozwiązań technologicznych. Aby zwiększyć wydajność produkcji w tej branży, w ramach finansowanego przez UE projektu opracowano innowacyjny system zamknięty do hodowli małży.
Innowacyjny system hodowli skorupiaków
Małże, takie jak przegrzebki i ostrygi są w UE pozyskiwane z hodowli o niewielkiej intensywności, prowadzonych najczęściej przez niewielkie przedsiębiorstwa rodzinne. Te przedsiębiorstwa muszą sobie radzić z coraz większą konkurencją ze strony krajów spoza UE, gdzie stosowane są wysokowydajne metody hodowli małży z naciskiem na innowacje technologiczne.

W odpowiedzi na to powołano finansowany przez UE projekt SHELLPLANT ("Development of a novel production system for intensive and cost effective bivalve farming"), w którym udział wzięło kilka niewielkich przedsiębiorstw oraz dwa instytuty badawcze. Celem było opracowanie systemu produkcyjnego, który umożliwiłby zwiększenie innowacyjności oraz zysków w sektorze produkcji skorupiaków w UE.

Na produkcję składa się zamknięty pływający system hodowli, zapewniający rolnikowi całkowitą kontrolę nad żywieniem i przepływem wody, a równocześnie eliminujący dostęp drapieżników. Chroni on również hodowlę przed toksycznymi glonami.

W systemie znajduje się glonowy foto-bioreaktor wytwarzający dodatkowe pożywienie, gdy dostępność pożywienia naturalnego jest niewielka. Ponadto układ wyposażony jest w pełny system rejestrowania danych oraz monitorowania.

Po skonstruowaniu i przetestowaniu prototypu systemu SHELLPLANT stwierdzono 10-procentowy wzrost wydajności oraz znaczne obniżenie nakładu pracy oraz ilości odpadów. W ramach projektu opracowano również standardowe procedury działań, efektywne ekonomicznie modele oraz plan biznesowy umożliwiający komercjalizację systemu SHELLPLANT.

Z modeli wynika, że na skalę komercyjną można spodziewać się ogólnego wzrostu rocznych zbiorów na poziomie 20%. Jeśli te dane są prawdziwe, opracowanie w pełni kontrolowanego przez środowisko systemu hodowli małży będzie stanowić ważny krok naprzód w tej branży w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę