Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza metoda pomiaru sygnałów elektrofizjologicznych

Pomiar sygnałów elektrofizjologicznych ma duże znaczenie przy badaniu skuteczności leków oddziałujących na serce i układ nerwowy, jednak dotychczas brakowało dla tego procesu systemu o odpowiednio wysokiej przepustowości. Niedawny projekt stworzył zatem prototyp czujnika wieloelektrodowego o wysokiej przepustowości przeznaczonego do użytku przy opracowywaniu leków.
Lepsza metoda pomiaru sygnałów elektrofizjologicznych
Kanały jonowe to białka w tkankach komórkowych, które kontrolują przepływ naładowanych cząsteczek lub jonów przez liczne komórki i regulują objętość komórki. W tkance sercowej, sercowo-naczyniowej i ośrodkowym układzie nerwowym mają udział w przebiegu wielu schorzeń, przez co stanowią atrakcyjne cele dla leków. Pomiar sygnałów elektrofizjologicznych stanowi ważną część procesu tworzenia leków, lecz dotychczas był ograniczony przez niską przepustowość dostępnych technik.

Aby temu problemowi zaradzić, w ramach finansowanego ze środków UE projektu PHARMEA opracowano prototyp systemu wysokiej przepustowości opartego na technologii czujników wieloelektrodowych (MEA). Badania połączyły kilka grup badawczych i małych przedsiębiorstw w celu opracowania, przetestowania i wprowadzenia na rynek tego nowatorskiego systemu.

Celem projektu było zbudowanie nowatorskiej platformy czujników wieloelektrodowych z graficznym interfejsem użytkownika, pełnym pakietem oprogramowania i możliwością analizy danych w czasie rzeczywistym. Funkcje te zwiększają liczbę elektrod dostępnych do równoległego użycia, a system można dostosować do potrzeb analiz przesiewowych leków.

W ramach projektu opracowano prototyp oparty na bioukładzie o 256 elektrodach, umożliwiający jednoczesny pomiar sygnałów elektrofizjologicznych w kulturach komórkowych lub wycinkach tkanek w wielu równoległych eksperymentach. Poprawność działania systemu potwierdzono podczas eksperymentów sprawdzających bezpieczeństwo leków oraz procesu modelowanego przesiewu leków. Ponadto wykazano, że system jest nieinwazyjny i daje powtarzalne wyniki.

Prototyp systemu PHARMEA wykonano i pomyślnie przetestowano w skali laboratoryjnej, a obecnie jest on gotowy do dalszego rozwoju i przekształcenia w pełny system komercyjny. Platforma wykazuje ogromny potencjał pod względem eliminacji wąskich gardeł w procesie tworzenia leków oraz ograniczania liczby testów na zwierzętach podczas testowania leków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę