Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EPONIMOS — Wynik w skrócie

Project ID: 218149
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Grecja

Skuteczniejsze sposoby pomiaru liczby cząsteczek spalin

Najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie ułatwiły opracowanie nowego przenośnego sprzętu do pomiaru liczby cząsteczek emisji spalin w terenie.
Skuteczniejsze sposoby pomiaru liczby cząsteczek spalin
Konieczność sprawnego pomiaru liczby cząsteczek emisji spalin pochodzących z samochodów i silników ma decydujące znaczenie dla poznania zagadnień związanych z zanieczyszczeniami oraz dla opracowania sposobów zwalczania ich wpływu na środowisko. Choć istnieje już sprzęt umożliwiający pomiar zanieczyszczeń przeznaczony do użytku w terenie, potrzebne jest rozwiązanie, które zapewnia precyzyjniejsze dane, jest niewielkie i działa w czasie rzeczywistym, umożliwiające pomiar rzeczywistej ilości cząsteczek, niezależnie od zmiennego ciśnienia spalin.

Uczestnicy projektu EPONIMOS ("Exhaust particle number and mass measurement and sampling system") zajęli się opracowaniem przenośnego systemu do pobierania próbek i dokonywania pomiarów cząsteczek aerozolowych w spalinach wytwarzanych przez samochody i silniki. Taki nowoczesny system byłby odporny na wzrost oraz fluktuacje ciśnienia w układzie wydechowym.

Aby zrealizować założone cele, zespół projektu opracował technikę pobierania próbek, wykorzystując odpowiednio przygotowane oprogramowanie oraz niezbędny sprzęt do rozcieńczania z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do projektowania trójwymiarowego. Technikę pobierania próbek zintegrowano następnie z innymi podsystemami oraz elementami elektronicznymi o decydującym znaczeniu dla obliczania i regulacji stopnia rozcieńczenia za pomocą czujników ciśnieniowych, termoogniw, mierników przepływu, zaworów przepustowych oraz filtrów.

W ramach projektu EPONIMOS przetestowano następnie i sprawdzono skuteczność prototypu, aby zyskać pewność, że zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie urządzenia do rozcieńczania działają prawidłowo. System okazał się ogólnie przydatny do precyzyjnego monitorowania stężenia liczby cząsteczek oraz zapewnił wyniki pomiarów, które okazały się bardzo obiecujące.

Wyniki opublikowano na stronie internetowej projektu: EPONIMOS, gdzie można znaleźć mnóstwo materiałów do użytku publicznego i prywatnego. Najważniejsze ustalenia rozpowszechniono również na odpowiednich konferencjach i w czasopismach naukowych.

Oczekująca na przyznanie patentu aplikacja obsługująca system gromadzenia próbek oraz finalny zintegrowany system stanowią obietnicę przydatności komercyjnej tej koncepcji. Gdy uda się sfinalizować działania, wyniki projektu EPONIMOS wspomogą organy ustawodawcze i podejmujące decyzje z całej Europy w ustaleniu limitów prawnych dotyczących spalin z silników diesla oraz wdrożeniu technologii pomiarowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę