Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EFIGE — Wynik w skrócie

Project ID: 225551
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Belgia

Zwiększanie konkurencyjności europejskiego przemysłu

Przyjęcie globalnej perspektywy ma kluczowe znaczenie dla zwiększania konkurencyjności europejskiego przemysłu. Jedną z możliwości osiągnięcia tego celu jest doskonalenie polityk zachęcających firmy do zwiększania konkurencyjności i docierania na rynki międzynarodowe.
Zwiększanie konkurencyjności europejskiego przemysłu
Jeśli przemysłowi europejskiemu nie uda się skutecznie przeniknąć na rynki zagraniczne na skalę ogólnoświatową, silna konkurencja zewnętrzna może oznaczać utratę okazji handlowych. Aby sprostać temu wyzwaniu, zespół finansowanego ze środków UE projektu EFIGE ("European firms in a global economy: Internal policies for external competitiveness") zajął się badaniem różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw europejskich. Analizując możliwości rozszerzania działalności takich firm na skalę międzynarodową oraz związane z tym strategie, uczestnicy projektu uwzględniali między innymi wielkość, produktywność, rodzaj własności, zatrudnienie i innowację.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, projekt EFIGE połączył najnowsze badania teoretyczne i empiryczne w ramach wielonarodowej ankiety. Opracowano też siedem raportów krajowych dotyczących Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Węgier, Austrii i Wielkiej Brytanii. Zidentyfikowano cechy przedsiębiorstw europejskich umożliwiające skuteczne konkurowanie na rynkach zagranicznych, koncentrując się na krajach o szczególnie dobrych wynikach w handlu międzynarodowym.

Jednym z ważniejszych aspektów projektu było zbadanie zdolności przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach zagranicznych przy jednoczesnej analizie stopnia uzależnienia do lokalnych i globalnych sieci produkcyjnych. Inne ważne aspekty to lepsze poznanie wpływu euro na firmy europejskie, stosowanych sposobów na przetrwanie kryzysu oraz barier dla rozwoju przedsiębiorstw.

Prace zaowocowały szczegółową analizą prawidłowości w działalności firm europejskich na rynku międzynarodowym. Poza raportami krajowymi i raportem międzynarodowym identyfikującym czynniki aktywizujące konkurencyjność projekt przyniósł też 62 artykuły robocze i cztery raporty polityczne.

Opracowane wyniki mogą mieć doniosły wpływ na podejmowanie decyzji politycznych w Europie i zwiększanie konkurencyjności. Nowe inicjatywy polityczne zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw na poziomie krajowym odniosą też pozytywny wpływ socjoekonomiczny w skali paneuropejskiej. Znacznie zwiększy to szanse firm europejskich na zajmowanie czołowych pozycji w swoich dziedzinach działalności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę