Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AUDIS — Wynik w skrócie

Project ID: 214699
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Aparaty słuchowe nowej generacji

Wysoki odsetek europejskiej populacji dotknięty jest utratą słuchu, ale tylko jedna na pięć osób potrzebujących aparatu słuchowego dysponuje takim udogodnieniem. Celem finansowanego ze środków UE projektu było wyposażenie naukowców zajmujących się przetwarzaniem sygnałów dźwiękowych w sprzęt umożliwiający opracowanie aparatów słuchowych nowej generacji.
Aparaty słuchowe nowej generacji
Projekt AUDIS ("Digital signal processing in audiology") utworzono, aby zapewnić pomoc w opracowaniu algorytmów i systemów przetwarzania sygnału dla potrzeb najnowszych, cyfrowych urządzeń słuchowych. Projekt poświęcony był promocji innowacji w interdyscyplinarnej dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnału i audiologii oraz przeszkoleniu wysoko wykwalifikowanych naukowców zaznajomionych z metodologią oceny audiologicznej.

Projekt AUDIS zapewnił finansowanie dla 13 pracowników naukowych prowadzących badania na wczesnym etapie, pięciu doświadczonych pracowników naukowych oraz naukowców odwiedzających. Wszyscy pracownicy naukowi uczestniczyli w szeroko zakrojonym szkoleniowym programie badawczym, na który składały się warsztaty naukowe i sesje szkoleniowe obejmujące całą sieć badawczą. Współpraca badawcza uzyskała wsparcie w postaci szeregu dwutygodniowych mini-projektów, w ramach których kilku pracowników naukowych zajmowało się jednym zagadnieniem.

Badania prowadzone przez tych pracowników zostały pogrupowane według następujących tematów: „słuch i wady słuchu”, „implanty ślimakowe” oraz „optymalne czołowe zakończenia akustyczne”. Naukowcy uczestniczący w projekcie AUDIS zajmowali się związanymi z tym zagadnieniem innowacyjnymi projektami badawczymi, które poświęcone były nowym podejściom do szeregu istotnych kwestii. Kontynuacja tych projektów badawczych stwarza obietnicę dostarczenia wielu nowatorskich rozwiązań dla wyzwań związanych z przetwarzaniem sygnału przez urządzenia słuchowe.

W ramach projektu AUDIS zorganizowano szkołę zimową, szkołę letnią oraz końcowe warsztaty projektu AUDIS. Podczas wszystkich tych trzech wydarzeń odbyły się prezentacje przedstawione przez wiodących naukowców przy aktywnym zaangażowaniu ze strony wszystkich pracowników naukowych.

Postęp w kluczowych obszarach technologicznych w Europie jest obecnie blokowany przez brak dogłębnie przeszkolonych naukowców i wykonawców. Sieć projektu AUDIS wyraźnie pracowała nad wypełnieniem tej luki poprzez dostarczenie doskonale wyszkolonych naukowców dysponujących szerokimi międzynarodowymi kontaktami. Projekt ten zapewnił również wsparcie dla zrównoważonej współpracy między europejskimi laboratoriami badawczymi, odwiedzającymi naukowcami i przedsiębiorstwami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę