Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SELUSI — Wynik w skrócie

Project ID: 217622
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Nauki z sukcesów przedsiębiorców społecznych

Badacze korzystający z dofinansowania UE pracują nad urzeczywistnieniem wizji połączenia potrzeby innowacji w europejskim sektorze usługowym z potencjałem przedsiębiorczości społecznej.
Nauki z sukcesów przedsiębiorców społecznych
Z czysto ludzkiego punktu widzenia działania przedsiębiorców i opowieści o ich motywacjach i metodach są nieodparcie ciekawe i pozytywnie postrzegane. Przedsiębiorcy to wyjątkowi ludzie, którzy wpadają na wspaniałe pomysły i często z powodzeniem tworzą nowe produkty i usługi, które radykalnie poprawiają jakość życia.

Projekt "Social entrepreneurs as 'lead users' for service innovation" ((SELUSI) poświęcono badaniom możliwości wykorzystania doświadczeń przedsiębiorców społecznych do doskonalenia funkcji usługowych realizowanych przez firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami lub przetwarzaniem wiedzy.

Przez dwa lata zespół projektu SELUSI gromadził dane na temat przedsiębiorstw społecznych, a w szczególności na temat cech przedsiębiorców społecznych. Badaniem objęto przedsiębiorstwa społeczne, których podstawowym celem jest wytwarzania towaru o znaczeniu społecznym. Każde z badanych przedsiębiorstw samodzielnie generowało co najmniej 5% własnych dochodów i zatrudniało co najmniej jedną osobę na pełen etat. Dokonując pomiarów z użyciem podobnych choć mniejszych zestawów danych, zebrano cenne dane z Hiszpanii, Rumunii, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Wyniki analiz potwierdzają, że przedsiębiorcy społeczni myślą nieszablonowo i mogą wnieść zupełnie nową jakość pomysłów do dojrzałych środowisk korporacyjnych. Zebrane obszerne dane obejmują modele operacyjne, zestawienia finansowe, plany rynkowe i kierunki potencjalnego rozwoju. Poprzez ankiety zgromadzono też dane na temat rodzajów wprowadzanych innowacji. Stwierdzono, że 67% innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa społeczne było powiązanych z usługami. W chwili rozpoczynania działalności 57% przedsiębiorstw społecznych wchodziło na nowy rynek bez konkurencji ani podobnej usługi.

Dzięki upowszechnieniu danych i wyników badań decydenci polityczni i przedsiębiorstwa w UE zyskają nowe narzędzie budowania silniejszej gospodarki europejskiej. W obliczu coraz silniejszej konkurencji zagranicznej przedsiębiorcy społeczni mogą stanowić cenne źródło zewnętrznych innowacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Innowacja, sektor usługowy, przedsiębiorczość społeczna, przedsiębiorstwa, gospodarka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę