Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WORKABLE — Wynik w skrócie

Project ID: 244909
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Niemcy

Pomaganie młodzieży w odnalezieniu ich własnej drogi w pracy

Badanie sposobu, w jaki młodzi Europejczycy kierunkują swoje możliwości na rynku pracy oraz związanych z tym przeszkód pomoże w opracowaniu lepszych polityk mających na celu zwiększenie zatrudnienia.
Pomaganie młodzieży w odnalezieniu ich własnej drogi w pracy
Młodzi ludzie w Europie często czują się bezsilni w trudnym środowisku pełnym gospodarczych, technologicznych, demograficznych i kulturowych wyzwań. Do zjawisk potwierdzających taki stan rzeczy należą wyższe współczynniki porzucania szkoły i wzrost bezrobocia. Finansowany ze środków UE projekt WORKABLE ("Making capabilities work") poszukiwał możliwości wsparcia młodzieży w Europie w celu przezwyciężenia tych wyzwań.

Postawiwszy sobie za cel zachęcenie młodych ludzi poprzez opracowanie lepszych polityk, projekt zbadał instytucjonalne i polityczne strategie promujące zrównoważenie społeczne. Przeanalizowano dokładnie sposoby radzenia sobie z zapotrzebowaniami występującymi na lokalnych rynkach pracy oraz regionalnymi nierównościami.

Takie działanie wiązało się z koniecznością zbadania dopasowania możliwości młodych ludzi do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Wymagało to również zbadania strategii edukacyjnych oraz sposobów dobrego wykorzystania umiejętności i wiedzy nabytych przez młodych ludzi.

Dokładniej rzecz ujmując zespół projektu sporządził mapę polityk dotyczących rynku pracy i opracował studia przypadków związane z programami edukacyjnymi i szkoleniowymi. Następnie przeanalizowano standardowe ścieżki edukacyjne oraz przejście do zatrudnienia, biorąc pod uwagę imigrację, zmiany technologiczne, starzenie się społeczeństw oraz zaangażowanie obywatelskie. Ważna część projektu poświęcona była przyczynom niemożliwości realizacji standardowych ścieżek edukacji i przejścia do zatrudnienia, badając mechanizmy radzenia sobie z problemami i stymulując debatę poświęconą temu zagadnieniu.

Jak można było się spodziewać zespół projektu doszedł do wniosku, że poziomy szkolnictwa wyższego w niemal wszystkich krajach UE prowadzą do możliwości uzyskania lepszego zatrudnienia i lepszych szans w życiu. Zwrócono uwagę na ograniczoną liczbę miejsc pracy przeznaczonych dla osób o wysokich kwalifikacjach i określono poziom narażenia na ubóstwo i niedostatek. Rezultaty projektu położyły również nacisk na krótkoterminowe i długoterminowe skutki prowadzenia aktywnych polityk dotyczących rynku pracy, jak również silne, negatywne konsekwencje bezrobocia dla zdrowia psychicznego w perspektywie krótkoterminowej.

Ustalenia te niosą ze sobą poważne konsekwencje dla tworzenia polityk w całej UE, wspierając rządy w zrozumieniu czynników ograniczających lub zwiększających możliwości dostępne dla młodych ludzi. Zespół projektu rozpowszechnił uzyskane wyniki zarówno w kręgach akademickich, jak i wśród decydentów, kładąc nacisk na zwiększenie możliwości dostępnych dla młodych ludzi w zakresie poszukiwania pracy i wykształcenia, oprócz umożliwienia im wyrażenia swoich opinii. Po precyzyjnym dostosowaniu polityk do uzyskanych wyników z pewnością wpłyną one na wzmocnienie edukacji, wzrost zatrudnienia i otwarcie nowych horyzontów kariery przed naszą młodzieżą.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę