Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BMDCS IN CANCER — Wynik w skrócie

Project ID: 239212
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Izrael

Optymalizacja chemioterapii przeciwnowotworowej

Formowanie się naczyń krwionośnych, czyli angiogeneza, to jeden z kluczowych procesów dla rozwoju nowotworów i tworzenia się przerzutów, pozwalający rakowi rozprzestrzeniać się do innych części organizmu. Uczestnicy europejskiego projektu badają proces angiogenezy, aby znaleźć skuteczniejsze metody leczenia różnych odmian raka.
Optymalizacja chemioterapii przeciwnowotworowej
Istnieją dwa odrębne mechanizmy, które mogą prowadzić do angiogenezy. Jeden ma źródło w miejscowych komórkach śródbłonkowych, a drugi wiąże się z ruchem komórek śródbłonkowych otrzymanych ze szpiku kostnego. Jako że angiogeneza sprzyja rozwojowi nowotworów, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu BMDCS IN CANCER ocenili rolę różnych komórek otrzymanych ze szpiku kostnego (BMDC) w powstawaniu i rozwoju raka.

W świetle wcześniejszych ustaleń partnerów projektu, uczeni badali także rolę BMDC w przerzutach po zastosowaniu cytotoksycznych terapii przeciwnowotworowych. Mobilizacja BMDC ze szpiku i ukierunkowanie na guza mają kluczowe znaczenie w przerzutach. Dlatego też partnerzy projektu postanowili zidentyfikować czynniki i cytokiny gospodarza, które sprzyjają tym zdarzeniom.

Naukowcy zidentyfikowali szereg typów komórek wzbudzanych przez terapię cytotoksyczną. Na przykład FOLFOX, połączenie leków chemioterapeutycznych stosowanych głównie w raku jelita grubego wzbudzało śródbłonkowe komórki progenitorowe (EPC), które są prekursorami komórek wyściełających naczynia krwionośne. EPC są potencjalnymi markerami angiogenezy raka. Z drugiej strony, chemioterapia z zastosowaniem gemcytabiny i cisplatyny używana w leczeniu raka piersi i jelita grubego nie powodowała mobilizacji tych komórek.

Uczeni badali także wpływ czynnika stymulującego na tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF), stosowanego do pobudzania rozwoju białych krwinek podczas chemioterapii. Wiadomo, że G-CSF zmniejsza mobilizację różnych BMDC. Dlatego też naukowcy szukali leków blokujących zdolność takich komórek do wspomagania angiogenezy i późniejszego odbudowywania się guzów. Mozobil, antagonista CXCR4, okazał się hamować angiogenezę systemową, która mogłaby poprawić skuteczność chemioterapii.

Koszt terapii przeciwangiogenetycznych jest stosunkowo wysoki w porównaniu z niewielką poprawą przeżywalności pacjentów. W ramach projektu BMDCS IN CANCER powstała solidna platforma wiedzy umożliwiająca optymalizację wyników chemioterapii przy pomocy leków przeciwangiogenetycznych oraz zwiększenie ich zastosowania komercyjnego i klinicznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę