Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze poznanie dynamiki przybrzeżnego odkładania osadu

Przewidywanie wzorców przybrzeżnej erozji oraz odkładania osadu napotyka obecnie wiele ograniczeń. Badacze zostali pionierami, tworząc dla tego zagadnienia nowe techniki modelowania oparte na teoretycznych i praktycznych systemach demonstracyjnych.
Lepsze poznanie dynamiki przybrzeżnego odkładania osadu
Naturalne procesy oddziałujące na linie brzegowe, takie jak erozja i nanoszenie osadu, mają duże znaczenie dla społeczności i infrastruktury. Podobnie też ludzkie działania w tych obszarach mają nieprzewidziane skutki dla naturalnych procesów.

Niestety obecna wiedza na temat dynamiki osadzania przybrzeżnego jest ograniczona, co prowadzi do dodatkowych zagrożeń i kosztów dla przedsięwzięć i społeczności przybrzeżnych.

Zespół finansowanego przez UE projektu MORPHSWASH ("Morphodynamic of the swash zone: Experimental and numerical modelling") opracował nowe koncepcje modelowania, mające na celu zobrazowanie dynamiki strefy przyboju. Zespół koncentrował się na dynamice strefy przyboju, miejsca zetknięcia się fal z lądem, a szczególnie na tym, w jaki sposób oddziałuje na nią naturalna dynamika i prace inżynieryjne. Prace zespołu skupiły się więc na zjawisku, które prowadzi do erozji plaży oraz na interakcjach ulegającego erozji dna morskiego i podwodnych rurociągów.

Badacze oparli analizę numeryczną na opisie metodą Lagrange'a różnych warunków przepływu, skąd wyprowadzili liczne równania. Przeprowadzili oni badanie eksperymentalne na dużych basenach falowych, aby wytworzyć dużą ilość danych przy wykorzystaniu technik welocymetrii ze śledzeniem cząsteczek.

Wyniki zostały przebadane pod kątem wielu scenariuszy oraz wzięto pod uwagę takie czynniki, jak różne wzorce fal czy głębokość wody. Analizy te znacznie usprawniły przewidywanie prądów przybrzeżnych.

Infrastruktura i inżynieria przybrzeżna jest bardzo kosztowna i może być decydująca dla bezpieczeństwa, bytu i jakości życia lokalnych społeczności i pracowników. Poszerzając stan wiedzy i technologii w tym obszarze, prace projektu MORPHSWASH przyczynią się do zmniejszenia niepewności w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę