Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IDENTIFYING PAIN — Wynik w skrócie

Project ID: 249251
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Belgia

Nowe narzędzia do badania percepcji bólu w mózgu

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu opracowują nowe narzędzia, które umożliwią naukowcom lepsze poznanie odpowiedzi neuronalnej związanej z percepcją bólu.
Nowe narzędzia do badania percepcji bólu w mózgu
Badania reakcji mózgu na ból ujawniają złożone, wzajemnie powiązane odpowiedzi różnych struktur tego organu. Aby poznać mechanizmy neuronalne związane z percepcją bólu (nocycepcją), uczeni potrzebują nowych metod pozwalających na stymulowanie i pomiar sygnałów mózgowych.

W ramach projektu IDENTIFYING PAIN stworzono nowy zestaw technik do aktywowania i analizowania nocycepcji u ludzi. Aby lepiej poznać naturę bólu, nawiązano współpracę z uniwersytetami w Belgii, Kanadzie, Chinach, Francji i Zjednoczonym Królestwie.

Partnerzy projektu skupili się na nowych metodach wzbudzania nocycepcji i wykrywania aktywności mózgu. Opracowano i przetestowano dwie nowe metody pobudzania układu nerwowego. Chodzi tu o pobudzanie czułych na temperaturę komórek nerwowych laserem wykorzystującym dwutlenek węgla (CO2) oraz bezpośrednią elektryczną stymulację wolnych zakończeń nerwowych przy pomocy implantów.

Bodźce te przetestowano za pomocą tradycyjnych metod, takich jak elektroencefalografia (EEG). Wykorzystano także nowe metody, w tym detekcję potencjałów wywołanych stanu ustalonego (SS-EP) oraz oscylacje EEG w paśmie gamma (GBO).

SS-EP pobudzano za pomocą obu metod, a wyniki wskazują, że konkretne obszary aktywności mózgu powiązane są z każdym typem sygnału. Detekcja GBO pozwoliła po raz pierwszy na wykazanie, że technika ta może służyć do przewidywania subiektywnej percepcji mózgu. Według innego ustalenia badaczy, próg odczucia ciepła można określić, mierząc reakcje EEG.

Uczestnicy projektu IDENTIFYING PAIN dokonali szeregu odkryć technologicznych i metodologicznych w zakresie wykrywania i badania bólu u ludzi. Narzędzia powstałe w ramach projektu są już stosowane w kilku innych laboratoriach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę