Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CCMEBAZ — Wynik w skrócie

Project ID: 254195
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Pogłębianie wiedzy o rozwoju mózgu

Ostatnie badania rzucają światło na kluczowy etap rozwoju mózgu, noszący nazwę asymetrii mózgu, u danio pręgowanego, co pomoże zrozumieć działanie tego organu u kręgowców.
Pogłębianie wiedzy o rozwoju mózgu
Asymetria mózgu zachodzi, gdy tzw. komórki paraszyszynkowe (ang. parapineal) migrują ze środkowej części mózgu. Mimo że naukowcy wiedzą, że jest to ważny krok w rozwoju mózgu, sposób komunikowania się komórek podczas procesu nie jest szczegółowo znany.

Ostatnie badania wskazują, ze gen Fgf8 koduje się dla cząsteczki sygnałowej o nazwie Fgf. Receptor Fgf wiążący się z ligandem Fgf aktywuje wewnątrzkomórkowe szlaki molekularne umożliwiające tworzenie się i migrację komórek paraszyszynkowych. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu CCMEBAZ badali dokładnie molekularne aspekty biologiczne sygnałowania Fgf8 w migracji komórek paraszyszynkowych. Innym celem prac było określenie sposobu regulowania przez Fgf własnych szlaków w sąsiednich komórkach. Uczeni ustalili, że sygnałowanie Fgf zachodzi za pośrednictwem kilku szlaków molekularnych, w tym szlaku PI3-Akt, który odgrywa rolę w obumieraniu komórek.

Innym ważnym osiągnięciem projektu było opracowanie linii komórek reporterowych Fgf. Wykorzystując te komórki, naukowcy mogą wykrywać, z którymi cząsteczkami oddziałuje Fgf za pomocą sygnału fluorescencyjnego.

Projekt CCMEBAZ przyczynił się zatem do lepszego poznania sygnałowania Fgf w komórkach paraszyszynkowych. Prace te położyły podwaliny pod dalsze badania nad ważną dziedziną rozwoju mózgu u kręgowców.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę