Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Znaleźć lek na aspergilozę

Aspergiloza wywoływana jest zakażeniem grzybem Aspergillus fumigatus i najczęściej dotyka pacjentów z osłabionym układem odpornościowym, na przykład osoby chore na białaczkę. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu CELLWALLPATH badali szklaki biochemiczne związane z utrzymaniem i obroną grzyba, aby znaleźć metody leczenia tej choroby.
Znaleźć lek na aspergilozę
Szlaki sygnałowe kinazy białkowej aktywowanej miogenem (MAPK) są ważne dla utrzymania integralności ścian komórkowych A. fumigatus. Badania pokazują, że kluczową rolę odgrywają tu trzy kinazy białkowe. Kinazy białkowe są odwracalnie aktywowane poprzez fosforylację i są niezbędne w szklakach sygnałowych i interakcjach "crosstalk" w grzybach.

Za pomocą klasyfikacji ontologicznej fosfataz białkowych w A. fumigatus, naukowcy badali szlaki kompensacyjne ścian komórkowych. Wcześniejsze badania wskazywały, że kalmodulina/kalcyneuryna, Ras/cAMP, mTOR i ogólne szklaki sygnałowe MAPK pomagają regulować odpowiedzi komórkowe grzybów.

Analizy przeprowadzone w ramach projekty wskazują, że klaster genów syntazy poliketydowej (pksP) jest regulowany przez szklaki sygnałowe cAMP i MAPK obecne w A. fumigatus. Może on okazać się przydatnym biomarkerem umożliwiającym badanie interakcji crosstalk w szklakach sygnałowych MAPK.

Uczeni badali także mechanizm działania kaspofunginy (CAS), związku oddziałującego na ściany komórkowe, oraz sprawdzili jej skuteczność za pomocą analizy transkryptomicznej. Okazało się, że CAS działa, wpływając na metabolizm komórkowy i węglowodanowy. Oprócz naprężenia ścian komórkowych, CAS wpływa na błony komórkowe, wywołując naprężenie osmotyczne. Dzięki temu uznano, że CAS może znaleźć zastosowanie w terapii kombinowanej. Ponadto peptyd MDN-0010 okazał się 4,5 raza skuteczniejszy przeciwko badanym grzybom niż CAS.

Aby zidentyfikować najważniejsze fosfatazy białkowe, przeprowadzono porównawczą analizę blastp i tblastn oraz wyszczególniono 33 potencjalnych fosfataz. Badanie przesiewowe fosfataz wykazało, że fosfatazy serynowe i treoninowe są ważne dla utrzymania ścian komórkowych. Naukowcy z powodzeniem usunęli 28 potencjalnych fosfataz białkowych i stworzyli 5 indukowalnych szczepów zmutowanych za pomocą metodologii szybkiego klonowania i drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Obecnie nie istnieje szczepionka przeciwko infekcji aspergilozie. Ze względu na wzrost zachorowalności, w ostatnich dwóch dziesięcioleciach skuteczna terapia staje się coraz bardziej potrzebna. Projekt powinien przyczynić się do powstania nowych leków i stworzenia opcji skutecznej interwencji leczniczej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę