Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

QUALITYNANO — Wynik w skrócie

Project ID: 262163
Źródło dofinansowania: FP7-INFRASTRUCTURES
Kraj: Irlandia

Wpływ materiałów nanoskalowych na organizmy żywe

Oddziaływanie obiektów nanoskalowych na organizmy żywe nie jest dobrze poznane. Naukowcy z różnych krajów Europy postanowili wspólnie określić wpływ nanomateriałów na takie organizmy.
Wpływ materiałów nanoskalowych na organizmy żywe
Nanomateriały mogą mieć wiele rewolucyjnych zastosowań w dziedzinach tak różnorodnych, jak magazynowanie energii, elektronika, farby oraz sprzęt sportowy. Cechy związane z tak małym rozmiarem nie zostały całkowicie poznane oraz nie określono precyzyjnie ich skutków dla ludzkiego zdrowia i środowiska.

Celem zespołu finansowanego przez UE projektu QUALITYNANO (A pan-European infrastructure for quality in nanomaterials safety testing) było wyeliminowanie tej niepewności i wsparcie bezpiecznego rozwoju nanotechnologii. Partnerzy projektu podjęli szereg wspólnych działań badawczych służących postępowi wiedzy i praktyk na polu oceny bezpieczeństwa nanomateriałów.

W ramach projektu QUALITYNANO przeszkolono młodych badaczy w dziedzinie testowania nanobezpieczeństwa w ilościowy i powtarzalny sposób w różnych laboratoriach. W tym celu uczeni powtórzyli te same testy w różnych laboratoriach przy zastosowaniu metodologii opracowanych w ramach QUALITYNANO oraz porównywali wyniki.

Projekt promował też bezpieczeństwo nanomateriałów w ramach wydarzeń publicznych i szkoleń zorganizowanych na konferencjach, warsztatach i seminariach na całym świecie. Uczeni wzięli udział w praktycznych szkoleniach i wymianach naukowych, aby promować standardy bezpieczeństwa QUALITYNANO.

Nanotechnologie powinny mieć ogromny wpływ na wiele aspektów naszego życia. Naukowcy zajmujący się nanotechnologiami mają do odebrania bardzo ważną rolę, polegającą na dbaniu o ich bezpieczne wdrażanie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanoskalowe, nanomateriały, zdrowie ludzkie, QUALITYNANO, testy bezpieczeństwa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę