Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CLEANHATCH — Wynik w skrócie

Project ID: 262256
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Malta

Czysta przerwa dla zbiorników akwakultury

Zautomatyzowany system czyszczenia przeznaczony do stosowania w recyrkulacyjnych systemach akwakultury daje nadzieję wsparcia sektora akwakultury i uczynienia go bardziej rentownym.
Czysta przerwa dla zbiorników akwakultury
Ponieważ praktyka akwakultury w Europie rozwija się szybko, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na owoce morza, przemysł przechodzi na bardziej wydajne recyrkulacyjne systemy akwakultury (RAS). Systemy te jednak nie są wolne od zagrożeń, ponieważ małe ryby i larwy ryb stają się bardziej podatne na choroby w przypadku hodowli z wykorzystaniem technologii recyrkulacji.

W celu przezwyciężenia tego zjawiska konieczna jest poprawa w zakresie czyszczenia i dezynfekcji systemów RAS wylęgarni, procesu, który wymaga dużych ilości czasu i pieniędzy. Finansowany ze środków UE projekt CLEANHATCH opracował nowe rozwiązanie w celu przezwyciężenia tych ograniczeń. Sformułowano pomysł zbiorników wylęgarni, które czyszczą się same zamiast wymagać czyszczenia ręcznego, zapewniając tym samym oszczędności w zakresie siły roboczej i kosztów.

Zespół projektu zbadał sposoby czyszczenia wewnętrznych powierzchni zbiorników i siatek piezometrów umożliwiające skuteczne usunięcie warstwy biologicznej i pozostałości. Pracował on nad systemem dezynfekcji powierzchni i siatek działającym poprzez wstrzyknięcie w odpowiednie miejsca ozonowanej wody i ograniczenie powierzchni siatki.

Po przetestowaniu i opracowaniu systemu zespołowi udało się zminimalizować koszty pracy związane z czyszczeniem o imponującą wartość 80%, co doprowadziło do 32% wzrostu masy larw pstrąga. Z powodzeniem ograniczono w znacznym stopniu ilość bakterii występujących na powierzchniach zbiornika oraz stworzono bezpieczny i łatwy w obsłudze system. Koncepcja ta wspomagana jest również przez zastosowanie małej siatki wykonanej ze stali nierdzewnej, która nie wymaga czyszczenia i regularnej wymiany, w przeciwieństwie do siatek nylonowych o znacznie większej powierzchni piezometru.

Jak dotąd opracowany prototyp z powodzeniem przeszedł testy z wykorzystaniem dorady, strzępiela, pstrąga tęczowego i turbota. Większa ilość udoskonaleń i testów przeprowadzonych w przyszłości może pomóc w jeszcze lepszym dostrojeniu systemu i identyfikacji większej liczby gatunków, które odniosą korzyści z wyników projektu CLEANHATCH. Wyniki prac zespołu rozpowszechniono za pośrednictwem strony internetowej projektu CLEANHATCH, ale również za pośrednictwem konferencji, prezentacji i targów handlowych, przedstawiających odpowiednie możliwości eksploatacji tego rozwiązania.

Ponieważ istniejące recyrkulacyjne systemy akwakultury mogą być w większości przypadków wyposażone w to nowe rozwiązanie, zespół projektu spodziewa się ożywionego zainteresowania wprowadzeniem systemu na rynek i zapewnieniem szybkiej asymilacji opracowanej technologii. Pomimo tego, że nie dostarczono jeszcze produktu w pełni przystosowanego do wprowadzenia na rynek, pewna ilość udoskonaleń zapewni duże prawdopodobieństwo osiągnięcia tego ambitnego celu przez jednego lub wielu partnerów projektu.

Systemy CLEANHATCH przyczynią się do poprawy w zakresie jakości życia, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, pomagając jednocześnie hodowcom ryb w modernizacji posiadanych systemów produkcji i zwiększeniu ekonomicznej zdolności sektora do utrzymania się na rynku. W końcu Europa będzie mogła cieszyć się bezpieczniejszym źródłem żywności po udanej komercjalizacji tego produktu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę