Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze diagnozowanie i leczenie migotania przedsionków

Migotanie przedsionków występuje u ponad 8 milionów ludzi w Europie. Zważywszy na poważne konsekwencje tej choroby dla systemu opieki zdrowotnej, konieczne jest poprawienie sposobu jej diagnozowania i leczenia.
Lepsze diagnozowanie i leczenie migotania przedsionków
Migotanie przedsionków (AF) to stan oznaczający zaburzenie rytmu serca. Ten szczególny rodzaj arytmii jest spowodowany postępującą zmianą struktury i cech funkcjonalnych przedsionków i jest wynikiem wielorakich zmian na poziomie molekularnym, komórkowym oraz na poziomie narządów. Jednakże zważywszy na wiele potencjalnych przyczyn AF, identyfikacja krytycznych czynników takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca stanowi wyzwanie. Ponadto diagnoza AF jest bardzo utrudniona z uwagi na często bezobjawowy charakter zaburzeń rytmu.

Sieć, której prace były finansowane przez UE działająca pod nazwą EUTRAF (The European network for translational research in atrial fibrillation), postawiła sobie za cel opracowanie nowatorskich sposobów leczenia i narzędzi diagnozowania AF. W tym celu naukowcy przeanalizowali dane ponad 545 000 pacjentów z AF, korzystając z systemu wspomagającego podejmowanie decyzji klinicznych (CDSS). CDSS to narzędzie najbardziej szczegółowej oceny, służące do przewidywania ryzyka udaru i choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z AF.

Wiele wysiłku poświęcono na analizę mechanizmów komórkowych i molekularnych AF. Naukowcy badali interakcję pomiędzy kardiomiocytami a miofibroblastami, cytokinami uczestniczącymi w remodelowaniu tkanki włóknistej, a także rolę kanałów jonowych.

Badacze odkryli nowatorski odwrotny związek pomiędzy wynikiem leczenia AF, a ilością tkanki tłuszczowej zakumulowanej wokół przedsionków. Wszystkie te interakcje włączono do modelu obliczeniowego i oceniono ich wpływ na rozwój AF. Uwzględniając fakt, że nadciśnienie tętnicze i cukrzyca są głównymi czynnikami predysponującymi do AF, naukowcy wykorzystali mysie modele tych chorób, aby uzasadnić ich wpływ na biologię molekularną, elektrofizjologię i działanie przedsionków.

Z perspektywy terapeutycznej naukowcy zidentyfikowali nowatorskie kanały jonowe i transportery jako cele farmakologicznie AF. Dodatkowe cele terapeutyczne zidentyfikowano w procesie remodelowania przedsionków i genetycznego podłoża AF.

Ponadto partnerzy EUTRAF opracowali udoskonalone narzędzia obrazowania do analizy aktywności przedsionków i diagnozowania zawiłości AF. Ten nieinwazyjny sposób oceny umożliwił przewidywanie wyników leczenia AF w różnych środowiskach klinicznych.

Podsumowując, wyniki EUTRAF pozwalają na lepsze zrozumienie różnych mechanizmów biorących udział w rozwoju AF. Wyniki projektu umożliwią lepszą profilaktykę, diagnozę i leczenie AF, a w rezultacie przyniosą znaczne oszczędności systemowi opieki zdrowotnej w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Migotanie przedsionków, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, tkanka tłuszczowa, kanał jonowy, obrazowanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę