Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Selekcja płciowa u ptaków: natura kontra wychowanie

Samce ptaków często charakteryzują się jaskrawym upierzeniem lub przesadnymi cechami zewnętrznymi. Nowe badanie prowadzone w oparciu o obserwacje pardwy szkockiej wskazuje na to, że różnice w tych cechach mogą wpływać na sukces rozrodczy poszczególnych okazów, oraz że warunki środowiskowe odgrywają tu pewną rolę.
Selekcja płciowa u ptaków: natura kontra wychowanie
W ramach finansowanego ze środków UE projektu SUCCESS ("Sexual selection under changing conditions and environments") zbadano interakcje między selekcją płciową a środowiskiem na przykładzie pardwy szkockiej, Lagopus lagopus scoticus. Metody badawcze obejmowały połączenie pozyskiwania danych i prowadzenia doświadczeń.

W pierwszej części projektu przeanalizowano 10 lat hodowli i dane środowiskowe, aby określić, czy ornamentyka płciowa, jak jaskrawe upierzenie, uległa zmianie w następstwie zmian w środowisku. Zespół odkrył, że takie czynniki, jak trudne warunki pogodowe i gęstość populacji prowadzą do zmniejszenia intensywności ornamentyki zarówno u samców, jak i samic.

W ramach doświadczeń samcom wszczepiono implant testosteronowy i, zgodnie z oczekiwaniami, stwierdzono, że ma on wpływ na rywalizację płciową między nimi – nastąpił bowiem wzrost zachowań agresywnych i eksponowania seksualności. Co więcej, u samców, którym nie wszczepiono implantu, również zaobserwowano wzrost poziomu testosteronu, w następstwie kontaktu z samcami poddanymi eksperymentowi. Wyniki te wskazują na to, że zmiany w środowisku społecznym maja szczególny wpływ na selekcję płciową.

Członkowie projektu SUCCESS po raz pierwszy zademonstrowali, że na selekcję płciową wpływ może mieć zarówno środowisko fizyczne, jak i społeczne. Działania te pogłębiają naszą wiedzę na temat drobnych i złożonych sił, które kierują procesem ewolucji i kształtują go.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę