Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ABESTII — Wynik w skrócie

Project ID: 244327
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Argentyna

Silniejsze powiązania naukowe miedzy Argentyną a UE

Zespół finansowanego z budżetu Argentyny i UE projektu umacnia wspólne uczestnictwo argentyńskich i europejskich naukowców w określonych przedsięwzięciach zaproponowanych przez siódmy program ramowy (7PR).
Silniejsze powiązania naukowe miedzy Argentyną a UE
W przypadku badań naukowych współpraca ma kluczowe znaczenie. Gdy ma miejsce owocna współpraca na poziomie lokalnym, pojawiają się znaczne korzyści z wykorzystywania różnorodnych zasobów i doświadczeń wynikających z międzykontynentalnej wymiany.

Projekt ABEST II stanowi drugą fazę projektu ABEST/A-EU, który zainicjował partnerstwo miedzy Argentyną a UE. Zespół projektu ABEST II udoskonalił, zidentyfikował i zademonstrował wspólne korzyści w głównych obszarach tematycznych między Argentyną a Europą, takich jak bioekonomia, biotechnologia, ICT, nanotechnologia, środowisko, energia, zdrowie, przestrzeń kosmiczna oraz nauki społeczne, a także ukazał cele, do jakich współpraca może doprowadzić. Działania zespołu projektu miały na celu ułatwienie udziału argentyńskiej społeczności badawczej oraz rozwoju i innowacji (R&D&I) przy jednoczesnym wspieraniu dialogu politycznego w ramach argentyńsko-unijnej umowy o współpracy dotyczącej nauki i innowacji.

Zorganizowano w Argentynie niemal 80 spotkań, warsztatów, targów pośrednictwa oraz sesji informacyjnych. Oprócz tego przeprowadzono ponad 14 wideokonferencji z biurami administracji i jednostkami współpracującymi w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Wszystkie te działania zwiększyły wymianę wiedzy i dobrych praktyk mających na celu wdrożenie pomiędzy EU i Ameryką Łacińską wspólnej inicjatywy na rzecz badań i innowacji na bazie dialogu na temat międzyregionalnej polityki współpracy.

Zespół ABEST II przeprowadził także analizy i wywiady mające na celu identyfikację zainteresowanych stron, które uczestniczyły w europejskich programach ramowych z zamiarem ustanowienia obserwatorium współpracy STI EU-AR analizującego i monitorującego udział oraz zwiększającego korzyści z wyników obopólnych działań. Argentyńskie uczestnictwo w 7PR w ostatnich latach wzrosło. W 2012 r. wskaźnik zrealizowanych z powodzeniem argentyńskich wniosków (25,9%) był wyższy niż średnia uzyskana przez inne kraje (22,8%). Zespół ABEST II ufundował 24 stypendia na rzecz budowania partnerstwa strategicznego (17 dla Argentyńczyków i 7 dla Europejczyków).

Skonsolidowane tematyczne krajowe punkty kontaktowe (KPK) okazały się pomocne w aktywnym uczestnictwie w sieciach NCP na poziomie europejskim, a konkretne działania zwiększyły rozpoznawalność możliwości Argentyńczyków oraz ich główne osiągnięcia w dziedzinie STI. Europejscy partnerzy zwiększyli także rozpoznawalność projektu w Europie oraz ułatwili poszukiwania partnerów w celu tworzenia konsorcjów.

Dzięki tym działaniom prace projektu przyczyniły się do budowy spójnej platformy informacyjnej na poziomie lokalnym, krajowej sieci instytucjonalnych punktów ogniskowych skupiającej najważniejsze centra doskonalenia z całego kraju. Opracowano także solidny mechanizm wsparcia dla szerokiego wachlarza instytucji badawczych zlokalizowanych w Ameryce Południowej i Europie, katalizując w ten sposób współpracę w dziedzinie badań i innowacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę