Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe antybiotyki ze środowiska wodnego

Poszukując nowych źródeł antybiotyków, naukowcy europejscy zbadali produkcję metabolitów wtórnych przez bakterie wodne z typu Planctomycetes. Analizy bioinformatyczne oraz narzędzia genetyczne umożliwiły manipulację i wykorzystanie tych bakterii jako źródła nowych związków do produkcji antybiotyków.
Nowe antybiotyki ze środowiska wodnego
Antybiotyki to bioaktywne cząsteczki pochodzące od grzybów, bakterii i roślin, które zrewolucjonizowały medycynę i umożliwiły zwalczanie infekcji bakteryjnych. Jednak pojawienie się patogenów antybiotykoopornych zagraża zdrowiu ludzi i stwarza potrzebę odkrycia/opracowania nowych związków.

Występujące w naturze metabolity wtórne od dawna były używane jako ważne związki do produkcji leków. Dlatego naukowcy pracujący przy projekcie finansowanym ze środków UE zatytułowanym COGNISEPLANCTOMYCES ("Construction of a genetic system for Planctomycetes") postanowili dokładniej zbadać nowo odkryte bakterie Planctomycetes pod kątem ich ewentualnego wykorzystania w farmakoterapii.

Planctomycetes to wolno rozwijające się bakterie bytujące głównie na biofilmie, które przewyższają swoich konkurentów, tj. szybko rozwijające się bakterie heterotroficzne, prawdopodobnie właśnie dzięki produkcji antybiotyków. W wyniku poddania genomu bakterii Planctomycetes sekwencjonowaniu stwierdzono na podstawie analizy bioinformatycznej, że bakterie te produkują nietypowe metabolity wtórne.

Jednak, aby móc zbadać produkcję związków antybiotykowych przez Planctomycetes, naukowcy musieli znaleźć genetycznie modyfikowalny model organizmu. W tym celu opracowano narzędzia do manipulacji genetycznej Planctomyces limnophilus. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod adresem http://www.jogler.de online.

Oprócz opracowania systemu genetycznego, naukowcy zbadali również, poprzez wydobycie genomu, możliwość przeprowadzenia syntezy małej cząsteczki u tych bakterii. Niezbędne są dalsze doświadczenia genetyczne z użyciem genów i operonów związanych z metabolitami wtórnymi, aby móc określić strukturę i w pełni opisać te małe cząsteczki. Oprócz produkcji antybiotyków, modyfikacje genetyczne bakterii Planctomycetes mogą znaleźć zastosowanie w biotechnologii, w tym w oczyszczalniach ścieków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę