Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zakażenie cytomegalowirusem u ludzi

Ludzki cytomegalowirus (HCMV) należy do rodziny herpeswirusów. Z uwagi na fakt, że możliwości leczenia są ograniczone, zakażenie HCMV może prowadzić do choroby nowotworowej oraz upośledzenia układu odpornościowego. Celem finansowanego ze środków UE projektu SHERPA jest odkrycie procesów powodujących, że białka błonowe wirusa działają jak maszyny ułatwiające fuzję z komórką gospodarza, co prowadzi do infekcji w komórkach ludzkich.
Zakażenie cytomegalowirusem u ludzi
Maszyna ułatwiająca fuzję HCMV z komórką gospodarza jest niezwykle złożona – w jej skład wchodzi przezbłonowa glikoproteina B typu I (gB) oraz kompleksy gH/gL, co utrudnia stworzenie dynamicznego modelu cząsteczkowego. Białka gB ułatwiają łączenie się z błoną komórkową, podczas gdy kompleks gH/gL pełni funkcje pomocnicze.

Uczestnicy projektu SHERPA ("Structure of herpesviral cell access") prześledzą strukturę gB biorącą udział w fuzji przy użyciu dyfrakcji promieni rentgenowskich w celu zbadania struktury skrystalizowanych wirusów. To pozwoli odkryć mechanizmy wnikania HCMV do komórki gospodarza i rozpoznać inhibitory fuzji HCMV.

Uczestnicy projektu opracowali po raz pierwszy w historii metodę biochemicznej produkcji postaci czynnika fuzji herpeswirusa przy pomocy białka gB, która umożliwiła również analizę zwijania tego białka. Przyszłe badania mogą wyjaśnić mechanizm wnikania białka wirusa do komórek docelowych człowieka, nie poddając się odpowiedzi ze strony układu odpornościowego. Niewątpliwym sukcesem projektu było opracowanie kandydatów do szczepionki podjednostkowej przeciw CMV.

Projekt SHERPA rzucił również nowe światło na maszynerię ułatwiającą fuzję HCMV. Zakażenie HCMV jest główną przyczyną wrodzonych uszkodzeń mózgu i zagrażających życiu powikłań u pacjentów po przeszczepach oraz osób z upośledzoną funkcją układu immunologicznego.

Leki obecnie stosowane w zakażeniu HCMV są nieskuteczne i wysoce toksyczne, dlatego odkrycie alternatywnych sposobów celowanej walki z wirusem oraz znalezienie nowych strategii terapeutycznych jest tak ważne. Przyszli badacze będą mogli skorzystać z wyników projektu SHEPA, pracując nad nowymi strategiami terapeutycznymi walki z zakażeniem HCMV.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę