Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wykorzystywanie odpadów kopalnianych

Brazylijscy naukowcy zidentyfikowali i przetestowali nowe technologie w celu odzyskiwania cynku oraz innych metali z odpadów kopalnianych i ścieków z rafinerii.
Wykorzystywanie odpadów kopalnianych
Górnictwo metali ciężkich, takich jak cynk stanowi istotną aktywność gospodarczą w erze elektroniki, ale wywiera negatywny wpływ na środowisko. Wyczerpywanie się zasobów rudy o wysokiej jakości i zapotrzebowanie na przemysł przyjazny dla środowiska oznaczają, że istnieje potrzeba opracowania nowych technologii służących do odzyskiwania metali ciężkich z odpadów kopalnianych i ścieków z rafinerii.

Finansowany ze środków UE projekt "Mining wastes bio/weathering, pollution control and monitoring" (MINPOLLCONTROL) poświęcony jest ograniczeniu zanieczyszczenia pochodzącego z górnictwa cynku i działań związanych z obróbką w Minas Gerais, w Brazylii.

Projekt MINPOLLCONTROL rozpoczął się od zaawansowanego programu szkoleniowego, mającego na celu wsparcie naukowców w zmierzeniu się z multidyscyplinarnym podejściem, które powinno zostać wykorzystane w ramach projektu. Szkolenia obejmowały geologię, mineralogię, chemię i metody związane z analizą i obróbką odpadów kopalnianych i ścieków z rafinerii.

Naukowcy skoncentrowali się na dogłębnej analizie zawartości minerałów i skutkach wietrzenia dla szlamu oraz innych odpadów górnictwa cynku i ścieków z rafinerii. W ramach projektu dokonano również przeglądu szerokiego zakresu technologii służących odzyskiwaniu lub ługowaniu minerałów z takich składowisk odpadów, jak również proponowanych strategii ich ponownego wykorzystania.

Główne odkrycia projektu MINPOLLCONTROL zostały podsumowane podczas międzynarodowego sympozjum dotyczącego działalności górniczej, rafinerii, kontroli zanieczyszczenia oraz strategii poprawy środowiska. Prace te wywrą znaczący wpływ na zrównoważenie przemysłu górniczego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Cynk, ścieki z rafinerii, górnictwo, metale ciężkie, kontrola zanieczyszczenia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę