Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca Azji i Europy w dziedzinie badań nad światłem i materią

Określenie metod wykorzystywania zachowań kwantowych cząstek dziwnych w coraz większych i bardziej złożonych układach jest zadaniem trudnym. Z myślą o tym zagadnieniu powołano do życia inicjatywę współpracy trójstronnej angażującą Łotwę, Litwę i Tajwan.
Współpraca Azji i Europy w dziedzinie badań nad światłem i materią
Finansowany ze środków UE międzynarodowy projekt badawczy COLIMA (Coherent manipulation of light and matter via interferences of laser-dressed states) poświęcono kontrolowanemu manipulowaniu atomami w stanach pobudzanych laserem. Duże układy atomów pobudzanych światłem stanowią atrakcyjną platformę do badania techniki składowania i przetwarzania informacji kwantowych.

Kontrolowane modyfikowanie stanów kwantowych materii podczas interakcji poszczególnych atomów ze spójną wiązką światła ma kluczowe znaczenie dla pojawiania się zachowań kwantowych. Uzyskanie szerszej wiedzy na temat tych interakcji i zwiększanie ich efektywności pozwoli lepiej poznać mechanikę kwantową i tworzyć nowe zastosowania.

W ramach projektu COLIMA zapewniono fundusze badawcze dla młodych i doświadczonych naukowców z Uniwersytetu Łotewskiego, Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu, Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Narodowego Tsing Hua na Tajwanie. Wyniki prac nad manipulowaniem stanów kwantowych znalazły przełożenie na nowe techniki przetwarzania i wykrywania informacji.

Badania nad interakcjami światła i materii w obecności zewnętrznych pól magnetycznych zaowocowały opracowaniem nowych technik czułego pomiaru pola magnetycznego. Z kolei prace teoretyczne i doświadczalne nad przechowywaniem wieloskładnikowego światła spowolnionego i nieruchomego mają znaczenie dla optyki nieliniowej i kwantowego manipulowania informacją.

Z kluczowych wyników naukowych należy wymienić najwyższą jak dotąd wydajność składowania fotonów z wykorzystaniem zjawiska przezroczystości indukowanej elektromagnetycznie. Liczne wyniki projektu COLIMA opisano szczegółowo w publikacjach w pismach naukowych oraz w prezentacjach na konferencjach. Partnerzy projektu prowadzili też działania popularyzatorskie, w tym prace z uczniami w szkołach.

Wysiłki projektu COLIMA wspomogły ścisłą współpracę między badaczami, którzy obecnie planują kontynuowanie badań nad manipulowaniem światła i materii w ramach nowego wniosku projektowego programu Horyzont 2020.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Stany pobudzane laserem, informacje kwantowe, mechanika kwantowa, optyka nieliniowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę